Podcast.
Som bidrag til seminarie-dagen, vil vi gerne invitere vores medstuderende, til en workshop, hvor vi arbejder med podcast.
Vi vil arbejde med lydproduktion (podcast), improvisation og teknologiforståelse fordi:
Når man arbejder med lydoptagelser i pædagogisk praksis, videreformidler man viden om og evnen til, at kunne optage og arbejde med lydfiler, ved bl.a at give et indblik i hvordan lyd som medie bruges rent teknisk, med diverse effekter, der kan over- eller underspille eventuelle pointer, og kendskab til, hvordan processen ved selve produktionen foregår. Derudover, udvikler man borgerens evne til, at kunne se hvordan forskellige lydsymboler, er med til at understøtte hinanden, f.eks. at der bliver fortalt en joke, som efterfølgende bliver fuldt op, med latter eller trommer, for at understrege pointen. (Christiansen, Christensen, Rose, Brandt-Pedersen og Poulsen, 2010)
Teknologi fylder mere og mere, i vores daglig dag og verden, derfor er det vigtigt, at man som pædagog, er kompatibel til at kunne støtte og udvikle borgernes kompetencer indenfor teknologier, samt videreudvikle egne evner og holde sig opdateret på området. På den måde har man som pædagog, bedre forudsætning for, at kunne leve sig ind i og forstå, hvilke arenaer borgeren også agere i, samt igangsætte aktiviteter inden for borgerens interesse områder. (Christensen, 2013)
Improvisation handler i højgrad om uforudsigelighed, og er kendetegnet ved at udvikle sig fra det ene øjeblik til det andet. En improviseret samtale eller historiefortælling, er afhængig af det samarbejde, der foregår, når et udsagn eller handling, leder videre til den næste. At kunne gribe impulser, forstået på den at man går med på den ide, som modparten præsentere og udvikler denne i samspil. I den pædagogiske dagligdag, er improvisation også et brugt redskab, da det høj grad handler om at være omstillingsparat og at kunne tænke hurtigt og kreativt, i forhold til de ting der kan opstå, f.eks. sygdom i personale gruppen, eller en aktivitet der må omlægges her og nu, pga færre eller flere deltagere, end planlagt. (Jerg og Nielsen, 2015)
Derfor har vi lavet en workshop, hvor vi vil lade jer prøve, at lave jeres egen podcast, og vil forløbe således, at i trækker et ord eller en sætning i en kasse, som står ved siden af en podcast mixer (rødecaster pro), som vi vil bruge til at optage jeres podcast. Hver især, skal i nu bruge max 15 sekunder, på at bygge videre på den igangværende historie, det kan være 1 til 2 sætninger, som leder videre til næste mand i rækken, når alle er nået igennem, vil vi afspille lydfilerne, så de tilsammen udgør en historie.
Vi håber at kunne skabe et rum, hvor alle kan ha det sjovt, udfolde sig kreativt og få smagt lidt på, hvordan man kan bruge podcast og andre former for lydoptagelser i pædagogisk praksis.
Mads, Vincent og Diana.
Md01, Gruppe 7.

Litteratur:
Brandt-Pedersen, M. Christiansen, H.C. Christensen, O. Poulsen, H. & Rose, G. ”Læring med levende billeder”. Samfundslitteratur. Udgivet 2010, 2. udgave 2011.
Christensen, O. ”Det mediepædagogiske arbejde- med fokus på levende billeder” . Fagbladet Folkeskolen.dk, 2013.
Jerg, K. & Nielsen, K, W. ”Improvisation i et pædagogfagligt perspektiv”. Pædagogens grundfaglighed: grundbog til pædagoguddannelsen. Dafolo, 2015, Frederikshavn.

pucf17-ku06d
pucf17-ku06d