Pokémon Yoga

Aktiviteten: Aktiv fortælling gennem yoga
Målgruppe: Børnehave 4 til 5år
Redskaber: Sal med adgang til musikanlæg–  yoga måtter
Målet på længere sigt: Øget kropsbevidsthed

Igennem yoga og aktiv fortælling er vi som pædagoger med til at skabe en platform til børnene, hvor der er plads til udfoldelse og indlevelse. I løbet af dagligdagen er mange børn meget optaget af digitale stimuli som TV, ipads, PC, Nintendo osv. hvor yoga bidrager til en anden form for opmærksomhed, ro og stimuli der bidrager til en større kropsbevidsthed. I vores aktivitet har vi valgt at fokusere på de 3 grundlæggende sanser: vestibulær sans (balance), taktile sans (berøring og føle) og proprioceptive sans (muskel-led). Det har vi valgt, da disse 3 sanser har stor betydning for barnets motoriske udvikling samt for barnets nuværende og videre adfærd.

Vi ser denne sanseintegration som en sammenhæng mellem et menneskes evne til at bearbejde sanseindtryk og dets motoriske, perceptuelle, indlærings- og adfærdsmæssige kompetencer hvilket er vigtigt for vores målgruppe, i forhold til både den fysiske, – psykiske og sociale velvære og den overordnet oplevelse af verden.  På den måde ser vi denne sanseintegration som en forudsætning for udviklende leg og læring hos et barn.

 

 

Dog kan det være udfordrende, at få børn så langt ned i tempo som er en modvægt i form af den hurtige tid vi en del af. Dette er grundlaget for, at vi har valgt at udføre yoga-aktiviteten med en aktiv fortælling som børnene kan forholde sig til. Aktiv fortællingen har nemlig ikke direkte fokus på læringsdelen men selve legen og historiefortællingen. På den måde befordrer man denne rolighed samt afslapningsøvelser på en måde børnene forstår, og viser dem hvordan det kan leges ind i hverdagen. Via yoga og fortællingen styrkes deres kendskab til dem selv og det hjælpe dem til at acceptere sig selv på godt og ondt, samtidig med at de får en god indlevelsesevne og et godt forhold til andre mennesker. Alle disse egenskaber kaldes tilsammen ‘følelsesmæssig intelligens’. På den måde ser vi denne aktivitet, som sundhedsfremmende der udvikler barnets videre udvikling både individuelt og socialt.

 

 

 

Lavet af: Caroline Kure, Michelle Cederkrantz og Natassia Abundo

 

Hold: CPE15o-SB12

Sundhedsfremme og bevægelse
CPE15o-SB12