Vi vil i vores aktivitet beskæftige os med portrætter. Portrætter er malerier eller skulpturer, som kun forestiller ansigtet. Portrættet adskiller sig fra andre billeder, da det kun er personens ansigt, som er vigtigt for billedet. Det er kunstneren selv, der bestemmer hvilke kendetegn i ansigtet man vil fokusere på. Derfor er et portræt kunstnerens egen virkelighed.

Vi vil i forklaringen af vores aktivitet benytte os af teoretikeren Malcolm Ross. Ross er en dramapædagog, som har udviklet modellen for æstetisk kompetence. Hans model består af fire del kompetence områder, som er indbyrdes afhængige af hinanden. De består af: impuls, sanser, media, fantasi/kreativitet og håndværksmæssig kunnen.

Ross ser legen som grundlaget for alt æstetisk virksomhed. Han påpeger, at det er vigtigt at skabe det frie og legende rum. Til vores aktivitet vil vi uddybe Ross´ model nærmere.

Selve portræt maleriet foregår på tid – 10 min. Inden aktivitetens start får man mulighed for at få udleveret et spejl, så man kan se sit eget ansigt. Dette gøres, så vores medstuderende skal lære at slippe deres censur, og med dette mener vi, at ikke alt behøver at være perfekt, og det behøver nødvendigvis ikke at forestille det, som man havde tænkt.  Vi benytter ecoline maling, da det er tyndt, flyder ud og man kan arbejde bedre med farverne.

Ved at male et portræt af sig selv, styrker man sit eget selvbillede, bevidstheden, kreativitet og sociale relationer. Portrættet giver mulighed for at se ens eget og andres ansigter i et nyt perspektiv. Der er ikke nogen rigtige eller forkerte måder at lave portrættet på, og derfor kan alle inkluderes.

Skrevet af

Elmedina, 102154519
Camilla, 102154559
Karina, 1154006
Patricia, 102154590
CPE15o-KU14V