Introduktion

Vi vil til seminardagen gerne lægge op til at skabe historier med tegninger. Vi vil lave en flip book animation i post-it notes, hvor vores medstuderende skal prøve kræfter med skema-tegninger, så de bedst muligt kan gengive en karakter eller en genstand som fortæller en historie på cirka 15 billeder.

En skema-tegning er en tegning, som personen der fører blyanten har nemt ved at gengive, det kan være en stickman eller en mere detaljeret figur. Det kommer an på den deltagendes niveau.

Didaktiske overvejelser samt teori

Vores tanker bag aktiviteten til seminardagen er at vise hvordan man ved hjælp af grundmodellen (Austring & Sørensen), kan nuancere punktet Tiltag i SMTTE-modellen. Grundmodellen er en model for igangsættelse af æstetiske læreprocesser. Den kan også anskues som en didaktisk model for æstetiske processer. Grundmodellen består af syv punkter, impuls, optakt, eksperiment, udveksling, fordybelse, præsentation og evaluering.

De første tre punkter kategoriseres som empirisk læring, altså hvor den deltagende part får noget erfaring, får lov at opleve og får rettet sin opmærksomhed mod et bestemt emne. De næste tre punkter går under æstetisk læring. Her foregår læringen gennem forskellige kommunikative midler, det kunne være symboler eller en abstrakt collage som kommer til udtryk i produktet. Det sidste punkt i grundmodellen kategoriseres som diskursiv læring, hvor det er en mere sproglig og analytisk tilgang der benyttes til at evaluere (Austring & Sørensen 2006:179-186).

Grundmodellen kan bruges som en guideline til hvordan en kreativ proces kan forløbe, og ved at bruge den i tiltag, kan man hele tiden justere i processen.Til seminardagen vil vores medstuderende blive præsenteret for et emne, hvor de selv vælger et tema at fortælle en historie i billeder ud fra. Vi vil samtidig lave et benspænd, hvor benspændet er at de medstuderende skal lave deres flip book animationer i deres allerede eksisterende grupper. Dette forudsætter at man bliver nødt til at snakke sammen om det endelige produkt, og dermed skaber vi et bedre udgangspunkt for den empiriske læring, som sker bedst når man idégenere med andre.

Materialeliste: Post-it notes og blyant og viskelæder

Målgruppe: I praksis er vores målgruppe børn i aldersgruppen 5-10 år, men kan også bruges som aktivitet hos ældre børn. Da det primært ikke er det kunstneriske visuelle der er i fokus, men historien det visuelt fortæller publikum.

 

Litteraturliste:

Austring, D. B., & Sørensen, M. (2006). Æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde. I: Æstetik og læring: grundbog om æstetiske læreprocesser. København: Hans Reitzels forlag.

 

Phillipsen, H. (2005) Dansk films nye bølge. Center for Medievidenskab, Syddansk Universitet (s. 77-109)

 

Udarbejdet af: Frederik Emil Østergaard & Carl-Emil Isbrand (gruppe 4)
pucf17-ku04v

pucf17-ku04v
pucf17-ku04v
pucf17-ku04v
pucf17-ku04v
pucf17-ku04v
pucf17-ku04v