Indledning
Vi har valgt at lave en aktivitet kaldet “postkasse løb”. Denne aktivitet har blandt andet fokus på børns sproglige udvikling, da børnene verbalt skal kunne udtrykke sig. Aktiviteten har derudover også fokus på krop og bevægelse. Sproglig udvikling og bevægelse er to ting som går godt med hinanden. Blandt andet da forskning viser at børns læring f.eks. i forbindelse med sproglige kompetencer bliver husket bedre, hvis det er forbundet med fysisk aktivitet.  Sproget er et vigtigt redskab for barnet, i forhold til at kunne danne sociale relationer til andre. Derudover er fysisk aktivitet og bevægelse utrolig vigtig i børns dagligdag, da den aktive hverdag ermed til at skabe bedre forudsætninger for, børnenes glæde ved bevægelse.

 

Postkasse løb
Målgruppe: 3-4 år, små børnehavebørn
Deltager: 5-10 børn 

Legen går ud på at alle børnene der deltager i aktiviteten står i kø foran pædagogen. Bagved pædagogen hænger et vist antal postkasser med billeder på fx. en rose mm. Pædagogen/pædagogerne styre og deler derefter et billed ud til et barn af gangen. Billederne børnene får tildelt, er tilsvarende billederne på postkasserne. Når børnene får vist et billed skal de med deres sprog fortælle hvad billedet forestiller. Barnet skal efterfølgende løbe/kravle/hinke hen til den postkasse som passer til det billed de netop har fået. Pædagogen bestemmer på hvilken måde barnet skal komme over til postkassen. Når barnet kommer over til postkassen skal billedet puttes i postkassen og herefter gives turen videre til næste barn i køen. 

Teori
Bevægelsesglæden bliver allerede dannet i de tidlige barndomsår. Denne bevægelsesglæde vil danne et godt grundlag for generel lyst og motivation til forskellige bevægelsesaktiviteter og lege for børn. Bevægelse er afgørende for børns udvikling af egen selvforståelse. Hvis børns egen selvforståelse og kropslig tillid er god, vil det styrke børns lyst og mod til at begive sig ud i nye situationer. Sprog har en stor betydning for vores trivsel i de sociale sammenhæng og generelt for vores udvikling. Ved hjælp fra vores sproglige kompetencer kan vi kommunikere med hinanden i forhold til de behov, ønsker og tanker vi har. Ud over kommunikation kan vi via. vores sproglige kompetencer indgå i sociale relationer med andre, hvilket er med til at udvikle os som individer. 

 

Mål

Målet for aktiviteten; vi ønsker at se en sproglig udvikling og/eller sproglig forståelse hos børnene. vi ønsker at se børn der er motiveret i legen og som har lyst og mod på at prøve. Desuden ønsker vi at se børnene udvise bevægelsesglæde.

 

Lavet af: Nandia, Sofie og Sandra
Hold: Puce18-sb03
puce18-sb03
puce18-sb03
puce18-sb03