Præsentation af arbejde med børn og vandets kredsløb

Har du også undret dig over hvor vandet forsvinder hen og hvor det kommer fra? Og hvad pokker betyder evaporation? Og har du nogensinde bygget dit eget vandløb og har du nogensinde tænkt over hvor mange momenter der indgår i vandets kredsløb?

Så kom med og oplev en af vores to aktiviteter og leg med vandets rejse på jorden. Vi skal gætte, reflektere, bygge og undersøge i to aktiviteter som symbolisere vandets kredsløb.

Seminardagen, en afspejling fra institutionen besøgende. 

Den ene aktivitet handler om, forståelse og opdagelsen af vandets rejse, gennem dens cyklus i verden. Her skal man med forskellige ord og begreber danne vandets vej gennem vandets mange rejser. Denne aktivitet er et symbol på den viden vi skulle tilegne os, for at kunne svaret på børnenes spørgsmål og kunne forberede og udfører aktiviteter med børnene. Kan man formidle noget om vandets kredsløb, hvis man blot har en hverdagsviden om emnet?

Den anden aktivitet handler det om at bygge et åløb, hvilket var det vores børnegruppe, blev optaget af og på den måde havde de en oplevelse om vandets kredsløb. Da vi var ude med alt vores viden om vandets kredsløb og mange materialer, oplevede vi at det gav børnene kropslig viden og grundlæggende forståelse om vand.

Vores begrundelse for aktiviteten

I vores proces, startede vi med at tage udgangspunkt i ideen om at børnene skulle lære en masse om de 4 elementer, jord, vand, luft og ild. Dette skulle tænkes ind i et større forløb, men i første omgang dykkede vi ned i temaet om vandets kredsløb.

Dette gjorde vi, for at give børnene en større naturvidenskabelig forståelse og viden om naturfænomener og derved give dem muligheden for at skabe deres egne søgebilleder, som derefter kan bygge videre på deres natursyn.

Vi valgte at dykke ned i vandets kredsløb, fordi vi ved at det bliver en problematik med stigning af vandstanden i verdenshavene og ændring i nedbør som kommer til at påvirke den fremtid som de kommende generationer vokser op i. I den sammenhæng tænkte vi også konkret på en af FN’s 17 verdensmål, nemlig Mål 6: Rent vand og sanitet, ved at komme ind på nedsivning og farve vandet, for at give aktiviteten et bæredygtigheds præg.

Vi ønsker dog ikke at lægge alt ansvar på målgruppens skuldre og snakke om fremtidsscenarier med dem. Men vi vil give dem en grundlæggende naturvidenskabelig forståelse og natur dannelse om vand, som er passende til deres alderstrin.

Selve aktiviteten følger Natur, udeliv og science fra den “Den styrkede pædagogiske læreplan” hvor børnene selv kunne eksperimenterer med vandet, da vi ønsker at børnene oplever, undersøger og lærer naturen at kende på egen hånd. Herefter er det også vigtigt at børnene får nogle ord på de nye ting og fænomener de oplever, og til det havde vi forberedt begreber og viden, som ville kunne bruge under deres science aktivitet.

Vores forventninger

Vi havde skrevet at vores tegn på at aktiviteten fungerede var at børnene var aktivt deltagende, engagerede, at de legede og sansende med deres krop. Vi forventer også at børnene prøvede sig frem og var kreative. Da vi lavede aktiviteten så vi disse tegn, så set ud fra dette måtte vi gå ud fra at børnene havde lært noget om vandets kredsløb. Men efter vi havde lavet det anden gang, begyndte vi at diskutere hvad børnene egentlig havde fået ud af det.

Vi havde også haft et mål om at børnene skulle lærer nogle bestemte ord og begreber om vandets kredsløb. Dette lykkedes ikke og vi diskuterede hvor målbevidst vores didaktik skal være for at børnene lærer noget. Dette har inspireret os til at lave de to meget forskellige aktiviteter på seminar dagen som giver anledning til at lærer på forskellige måder.

Vores udførsel/ forskellige roller og forhold

Vi startede dagene med at spørge ind til børnene, hvad de selv vidste om vand og dernæst introducerer børnene til hvad det var vi skulle ud og lave på legepladsen. Her delte vi børne op i to grupper, for at alle fik bedre mulighed for at blive set og hørt og plads til at deltage. Vi prøvede vi at guide børnene til at undersøge hvordan vandet trak ned i jorden, hvordan vandet bugtede sig over den ujævne jord og at vandet løb gennem et rør lidt ligesom et åløb. Til sidst rundede vi dagen af med at snakke med børnene om hvad de havde oplevet og lært.

Vores resultater/ undringen

Der bliver i praksis ofte spurgt om børnene må få vand at lege med, når det er tørvejr og når det regner er alle børnene i vandpytterne. Så resultatet er at aktiviteten med vand, stadig er en god aktivitet, uanfægtet om vi som voksne korrigere eller ej, men hvis vi tilsætter en rækker materialer, kan vi løfte aktiviteten op på et højere didaktisk niveau. Undringen i vores gruppe kommer når vi ser tilbage på vores udførsel af aktiviteten, men overordnet er vi tilfredse med hvordan det aktiviteten forløb. Det skal dog tilføjes at vi også har at øjnet muligheden for, hvad man ville gøre mere af hvis det var et længere forløb. Endvidere vil vi stadig gerne have der er plads til at en situation udvikler sig på en anden måde end forudsagt, og dermed afføder en undren der kan gøre os klogere. Dette finder vi vigtigt da vi som pædagoger i høj grad både planlægger aktiviteter og bestemmer succeskriterierne for børnene.
puce18-nu01
puce18-nu01