Introduktion:

Vi har i forbindelse med Seminardagen fredag d. 29/10 valgt at tilrettelægge en aktivitet, som vil tage udgangspunkt i begreberne æstetik, fantasi og kreativitet, som danner ramme om vores valgfag Kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde

 

Begrebet æstetik kan forstås som måden hvorpå vi oplever, sanser og er til stede i verden. Æstetik kan komme til udtryk på forskellige måder, da begrebet både kan forstås som “nydelse”, noget der tilfredsstiller sanserne, som noget emotionelt, noget der rører os individuelt, samt som “identitet”, noget der definerer hvem vi er (Ringsted & Froda, 2008, s. 23).

Kreativitet er evnen til at kunne skabe noget nyt (Ringsted & Froda, 2008, s. 116). For at kunne skabe noget nyt, skal man bruge sin fantasi, som endvidere er evnen til at forestille sig noget, som ikke allerede er eksisterende (Ringsted & Froda, 2008, s. 106)

 

Mål og rammer:

Denne aktivitet tager udgangspunkt i Dagtilbud. Her er det tiltænkt at lave aktiviteten med mellemgruppen i børnehaven, altså børn på ca. 4 år. Vi tænker at det ville være ideelt at lave aktiviteten med ca. fem børn af gangen, da det vil give bedre betingelser for fordybelse og kreativ udfoldelse. 

Formålet med aktiviteten er at udvikle børnenes æstetiske kompetencer. Vi har i forbindelse med denne aktivitet derfor sat os et mål om at lave et Kusama inspireret maleri, som skal give børnene mulighed for at benytte bestemte teknikker og materialer, og desuden bidrage til det æstetiske fællesskab. Processen skal lægge op til dialog børn imellem og pædagoger og børn imellem. 

 

Vores aktivitet:

I denne aktivitet vil vores rolle som pædagog være at igangsætte og gå foran børnene. Herefter vil vi gå ved siden af og være tilgængelige, hvis nogen skulle have brug for hjælp. 

Vi vil starte med at introducere børnene for hvad der skal ske. Hertil vil vi vise og tale med børnene om hvem Kusama er, og se på hvilke værker hun har lavet. Kusama er særligt inspireret af en “krakeleret” baggrund samt prikker, hvorfor vi vil give børnene et stykke papir, som skal “krakeleres” med f.eks. oliekridt eller farveblyanter, en masse forskellige farver maling samt vatpinde, som de kan male/prikke med. Der sættes ingen krav til bestemte motiver, udover selve “prikke-metoden”, som skal kunne genkendes i børnenes malerier. 

 

 

 

Faglige og didaktiske overvejelser: 

Ift. de didaktiske overvejelser har vi haft for øje, at aktiviteten skal kunne udvikle børnenes æstetiske fællesskab samt kunne skabe en æstetisk fordobling. Samtidig har vi tænkt over, at aktiviteten skal kunne lægge op til samtaler, både børn imellem samt børn og pædagoger imellem. Hertil forventer vi at børnene undervejs kan blive inspireret af hinanden.

Endeligt har vores overvejelser været at aktiviteten skal kunne udvikle børnenes æstetiske kompetencer/færdigheder, samt give dem kendskab til de forskellige materialer og teknikker.

 

Litteraturliste:

Ringsted, S. & Froda, J. (2008). Plant et værksted – Grundbog om æstetisk-skabende virksomhed. Hans Reitzels Forlag.

– Maja, Cecilie & Cecilie
puce19-ku05v