Kreative udtryksformer

Cpe15o-KU14V

 

Vi har valgt at lave nedenstående aktivitet da vi har arbejdet med denne i modul I og mener at vi derigennem kan opfylde kompetencemålet for modul I. Vi har lavet dette individuelt i løbet af modulet, men i dag skal vores medstuderende samarbejde i grupper om at skabe et fælles produkt. Yayoi Kusama, kunster fra Tokyo, Japan, er kendt for hendes prikkede kunstværker. Hun arbejder blandt andet med malerier og med ruminstallationer.  Hun har en udstilling i Louisianna i Danmark. Vores medstuderende skal fordele sig i grupper på mindst 4 deltagere, og dernæst skabe et maleri inspireret af Yayoi Kusama i hver gruppe, altså skabe et maleri udelukkende bestående af prikker.

Vi har i denne modul arbejdet med forskellige teorier og modeller, vi har fået afklaret begreber som vi mener er centrale i forhold til denne modul.

Grundbegreber som vi har beskæftiget os med er blandt andet:

  • Fantasi- kan beskrives som noget vi forestiller os, tænker på, som ikke kendes, enten fordi det ikke findes eller fordi det ikke er sket endnu.
  • Kreativitet- kan beskrives som evnen til at forestille os noget og dermed skabe noget nyt, se udfordringer og opgaver på en ny måde og dermed også løse dem på en nyere måde. Forskellen på fantasi og kreativitet er at fantasi sommetider kun findes i vores tanker hvorimod kreativitet kan udføres, og give et resultat, altså et produkt.
  • Æstetisk– kan inddeles i to forståelser. I daglig tale rummer ordet æstetik det skønne, det harmoniske, det smagfulde osv., hvorimod det faglige begreb æstetisk rummer hele den æstetiske proces, det skønne og smagfulde OG det skæve og mindre skønne, samt hele processen fra inspiration/indtryk til produkt/udtryk.

Modulet tager afsæt i æstetiske lærerprocesser og derfor vælger vi at tage udgangspunkt i Ross’s model. Vi har arbejdet med flere forskellige materialer, værker af forskellige kunstner og relevante teorier for netop at få indsigt i og gøre os faglige kompetente i billede og værkstedsarbejde som et godt grundlag i arbejdet med vores specialisering.

 

Malcolm Ross’s model.

Hans model for undervisning i kunstfagene har fire kompetencer, der til sammen udgør – hvad vi kalder den ”æstetiske kompetence”.

Formidlingen skal bygges op af de 4 indbyrdes afhængige delelementer.

  1. Sanser- følesansen, synssansen, lugtesansen, fin og grovmotorik
  2. Medie- de materialer der bliver brugt til at formidle
  3. Fantasi- drømme, ønsker, følelser, tanker og behov
  4. Håndværk- kompetencer inden for forskellige områder

Yderdelen af modellen hedder ”Leg”, Ross mener at man ikke kan skabe læring uden en legende grundlag. Den indre del af modellen hedder ”Impuls”, impuls henviser til drivkraften og lysten i os som individer til at lære og skabe. For at styrke denne impuls og i igangsættelse af æstetiske læreprocesser skal man kunne skabe rammer der appellerer til lysten og drivkraften i os, og dette mener vi at vi opnår igennem blandt andet modul H og I som har inspireret os med nye aktiviteter, kunstnere og med bedre forståelse for teorien og elementerne inden for den æstetiske læring.

 

 

Sophia Ebrahimi 102154746

Emine yenikomsu 101154074

Sinem Kaya Danismaz 102154553

Elif Kizilkaya 102154594
CPE15o-KU14V