Modul I; Kulturmøde og Interkulturalitet af Camilla Dick

Med udgangs punkt for vores kompetencemål: Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et delta- gerperspektiv og en ressource i pædagogiske praksis.

Deraf har jeg valgt at lægge mit fokus på Sociale medier som fylder mere i hverdagen – ikke mindst for unge – og er blevet en afgørende del af vores kommunikation med hinanden.

De sociale medier er blevet en betydningsfuld del af unges hverdagsliv; de påvirker deres vaner, sprog, relationer og fremtidsmuligheder og spiller en afgørende rolle i udviklingen af de unges identitet.

De unge er selv ganske opmærksomme på, at sociale medier har afgørende betydning for deres identitet. De opfatter deres profiler på de sociale medier som et væsentligt redskab til at skabe et billede online af den person, de ønsker at være udadtil og til at danne sig et førstehåndsindtryk af personer, de endnu ikke har mødt ansigt til ansigt. De sociale medier danner rammen for sociale rum, som spiller en afgørende rolle for de unges etablering og vedligeholdelse af venskaber.

Sammenhængen for feltarbejde og kultur har jeg derfor udarbejdet en ”teori-prøve”. Som en gruppe unge skal udfylde, I en ungdomsklub i Frederikssund. Dette skal kunne bruges som hjælp for deres færdsel på de sociale medier, som kan give dem ressourcer og styrke de unge, med at færdes og bruge deres kommunikation med hinanden bedre.

  • Målgruppen af unge, er 14-18 år.

Aktivitet: Teori-prøven består af et PowerPoint med 20 billeder og svar muligheder de skal udfylde på et stykke papir anonymt ved siden af. Svar mulighederne er hverken korrekte eller forkerte. Men med både positiv- og negativ effekt. Som er kommentarer der bliver skrevet på Facebook dagligt. Efter prøven skal de læse de kommentarer op for hinanden, for at vise hvordan en skriftlig og hurtig kommentar kan påvirke hinanden når man siger dem ansigt til ansigt i stedet.

Jeg bruger ”Det komplekse kulturbegreb” da det ikke er et billede af én overordnet og endegyldig kultur-teori eller kultur-analytisk metode. Den er nærmere et forsøg på, at illustrere det landskab, som vores oplevelser og forståelser af kultur udspiller sig i. Samt SMTTE modellen som vil belyse mine kulturelle forståelser for den didaktiske proces. Dette vil også blive belyst i en video.

CPE15o-KI11Konklusionerne i den nye undersøgelse støtter den sidste teori, ligesom den bidrager til en bedre forståelse af, hvordan medier kan ændre sociale processerKonklusionerne i denne aktivitet er at kunne støttet den kulturelle teori om dannelse, da det kan bidrage til en bedre forståelse af, hvordan medier kan ændre sociale og kulturelle processer.

 

CPE15o-KI11
CPE15o-KI11
CPE15o-KI11
CPE15o-KI11
CPE15o-KI11
CPE15o-KI11