puce19-se01

Mål og rammer for projektet:
Vores målgruppe er basisgrupper i daginstitutioner fra 1-6 år.

I udførelsen af aktiviteterne har vi valgt at give pædagogerne i daginstitutionerne medbestemmelse, i form af at bestemme hvor mange børn, udover basisgruppen, der skal deltage i aktiviteterne. Dog har vi en ide om at køre halv/halv.

Til det fysiske rum har vi et krav der lyder på, at institutionerne skal stille et rum til rådighed for os, med mulighed for at udføre aktiviteterne. Et andet krav er, at institutionerne skal stille de nødvendige materialer til rådighed til udførelsen af aktiviteterne. Fx bolde, puder, hulahopringe osv.

Indhold i projekt-bevægelse:
Projektet går ud på at vi gennem bevægelseslege og aktiviteter, har fokus på at inkludere basisgrupperne med de almene børnegrupper.
Vi som pædagogstuderende, vil under aktiviteterne, observere og evaluere sammen med den deltagende pædagog.

Aktiviteten/processen:
Projekt-bevægelse tager ud i daginstitutionerne, hvor vi sammen med en pædagog fra stedet, udfører de forskellige aktiviteter med børnegrupperne. Vi har valgt at lave en bevægelses pakke til hver af de to børnegrupper. I pakkerne er der aktiviteter som er med til at styrke børnenes sociale kompetencer, gennem leg og bevægelse. Pakken til vuggestue og børnehave kan købes til udførelse tre gange.
Der er afsat 1½ time til opvarmning, aktiviteterne og afslapning. Herefter kan pædagogerne få programmet som vi har udført, til videre arbejde med deres børnegrupper.

Fagligheden bag Projekt-Bevægelse:
Vores faglige overvejelser med projektet er således bygget på et stærkt fundament, nemlig inklusion. Derudover tager vi fat begreberne situeret læring, aktionslæring og anerkendelse.
Samtidig har vi brugt innovationsmodellen, 4D modellen samt mulighedsspiralen

Gruppe/projekt 1: Lotte Olsen, Rikke Nordentoft og Linea Wrem
Puce19- se01


puce19-se01

puce19-se01

puce19-se01