Projekt Fønix

Meningsfulde relationer med indsatte i fængsler

Hvem er vi?

Vi er tre social- & special pædagog studerende, der læser på profilen ’Social innovation og entreprenørskab’. I den anledning er vi i gang med et projekt som handler om at skabe meningsfulde relationer med indsatte i fængsler.

 

Visioner

Vi blev optaget af at der i de danske fængsler befinder sig en større gruppe mennesker med grundlæggende problematik ift. Resocialisering. Ud fra de undersøgelser og interviews vi har foretaget, er vi gang på gang stødt på, at de indsatte føler sig alene og på bar bund når de kommer ud af fængslerne.

Mange ønsker at komme ud af kriminaliteten men føler sig udelukket og udstødt fra denne del af samfundet. Mange har siddet inde i mange år og har ikke noget så basalt som relationer at trække på. Relationer der ikke befinder sig i den kriminelle verden. Dette gør, at det kan føles fuldkommen umuligt og uoverskueligt for indsatte og tidligere straffede at ændre deres liv.
Vi er et samfund med stort fokus på, at vi ikke ønsker folk på overførselsindkomst og vi har stor fokus på, at mindske kriminalitets statistikker – men samtidig er vi også et samfund der ikke vil bruge penge på resocialisering, der forhindrer netop disse ting. Det mener vi ikke giver mening. Vi skal være et samfund der tror på nye chancer i livet. Ved at hjælpe dem på kanten af vores samfund, hjælper vi også os selv, i form af at hjælpe folk til at kunne bidrage til fællesskabet.

Mål

Målet med Projekt Fønix er at forebygge tilbagefald til kriminalitet hos indsatte efter de bliver løsladt, gennem meningsfulde relationer. Vores håb er, at ved give de indsatte mulighed for at danne relationer der ikke har rod i den kriminelle verden, hjælper vi til at bygge bro til samfundet. Disse relationer kan gøre det mere overskueligt at kunne se sig selv som en medborger og skabe et nyt ståsted efter endt afsoning.

 

Hvad vil vi?

Med Projekt Fønix vil vi skabe et netværk af frivillige, der vil indgå i betydningsfulde relationer med indsatte. Her vil der primært være fokus på tre forskellige muligheder: Besøg – den frivillige besøger den indsatte i fængslet. Udgang – den indsatte søger om udgang med en frivillig, til for eksempel kulturelle aktiviteter eller andre oplevelser der aftales. Brevskrivning – frivillig og indsat sender breve til hinanden. Det vil være muligt at kombinere alle tre muligheder, alt efter lyst og behov. De indsatte og de frivillige vil blive matchet af os, alt efter interesser og ønsker. Både indsatte og frivillige vil få mulighed for at skrive en lille tekst om sig selv, som vi kan matche dem ud fra. Billeder vil ikke indgå i dette, dette er for at undgå, at det ikke får karakter af en dating service.

 

Adam Linnemann-Schmidt (paed205356@kp.dk)

Katrine Herløw (paed205221@kp.dk)

Sidsel Grubbe (paed195613@kp.dk)
puce20-se01
puce20-se01
puce20-se01