Kort om ‘Social innovation og entreprenørskab’ :

Modulerne social innovation og entreprenørskab giver dig muligheden for at nytænke den eksisterende viden og finde nye bud på løsninger af sociale udfordringer. Det kan fx være en idé til egen virksomhed, forandring af eksisterende institutioner eller det kan være nye partnerskaber i samspil med borgere og lokalsamfund. Din innovative kompetence vil blive udfordret og føler du at du har brug for eller går du med tanken om at styrke din innovative/kreativ side, så er det disse moduler du helst vil arbejde med, da det udfordrer din evne til at tackle situationer og/eller problemer, når det opstår, ved at trække på egen viden eller erfaring. Kommunikation er også et af de centrale elementer i modulerne. Måden man kommunikerer på, med brugerne/borgerne, hvordan man bedst muligt inddrager brugerne/borgerne og at være med til at give livskvalitet ved at inddrage brugerne/borgerne samt hvordan man bedst muligt kan motivere brugerne/borgerne. Modulerne udfordrer ikke blot din innovative/kreative side men også din entreprenante side samt at man er villig til arbejde med at skabe social værdi. Du får rig mulighed for at lære hvordan man omsætter innovative tanker og sociale projekter til nye sociale indsatser, der fremmer brugerens/borgerens livskvalitet. Du får indblik i hvordan forskellige socialøkonomiske virksomheder opstår og hvad der skal til for at etablere en virksomhed samt indblik i hvordan eksisterende socialøkonomiske virksomheder som vi har i dag, er opstået. Du vil også blive oplært i hvordan man skriver ansøgninger til fonde for at få bevillinger.

Faglige begreber og teorier vi bl.a. har arbejdet med:

Empowerment, som handler om at styrke evnen til at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget liv og sin situation, fx i relation til arbejde, familie osv. hos brugerne/borgerne, at sætte folk i stand til at handle selv.
Innovation, som betyder skabelse eller indførelse af noget der ændrer den etablerede metode eller opfattelse. Et nyudviklet produkt, teknik eller idé.
Brugerdreven innovation er at, involvere brugerne/borgerne når man skal til at skabe et produkt eller når produktet er ved at være færdigt. Det bliver her en form for evaluering eller testning af produktet, før det kommer på markedet.
Samskabelsesbegrebet består af tre koncepter som er, samarbejdsdrevet innovation, co-creation og co-production.
Designtækning og brugerinddragelse herunder brugerdrevet, brugercentreret, brugerinvolverede og brugerdeltagende processer. Designprocesserne og metoderne er således velegnede til at introducere og kickstarte nye måder at lære og skabe læsninger på sammen med brugerne/borgerne.
Demokratisk samskabelse handler om at give brugeren/borgeren både et valg og en demokratisk stemme.

Hvordan kan innovation defineres i en pædagogisk kontekst?

For at definere og konkretisere anvendelsen af begrebet innovation i pædagogisk kontekst, inddrages der fire kriterier for innovation:

  • Innovation er udtryk for en tilstræbt forandring. Dvs. at innovation er resultat af en bevidst søgen efter nye løsninger på problemer. I processen kan ideer opstå tilfældigt, men bearbejdningen af disse til en endelig løsning er tilsigtet.
  • Først når den nye ide føres ud i livet, kan det kaldes innovation. Dvs. innovation er mere end kreativ ideudvikling, fordi den skal implementeres i en given situation for at kunne kaldes en innovation.
  • Innovation handler om at ændre enten formen, indholdet eller udbuddet af produkter eller processer eller om at skabe en ny forståelse af vante sammenhænge.
  • Innovation er altid kontekstuel, idet det nye er nyt i en given sammenhæng. Dvs. ved overførsel af en ide eller flere fra en kontekst til en anden, får ideen ny mening, og praksis ændres.

Hvad arbejder vi med?

Vi arbejder med at skabe den bæredygtige og miljøbevidste borger i dagtilbuddet, lære børnene at fordybe sig i arbejdet med ideer, kreativitet og fortællinger samt bruge arbejdet til at skabe gode aktiviteter med inklusion og sociale kompetencer. Og det gør vi ved at genanvende defekte produktionsmaterialer som vi samler ind fra lokale virksomheder og/eller genbrugspladser (efter aftale) hvor vi vil inspirere til, hvordan man bygger alt, fra legetøj til rekvisitter til fest/borddekorationer osv.
Hvorfor bæredygtighed og miljøbevidsthed?

Vi vil gerne skabe et paradigmeskifte allerede i dagtilbud, der gør at vi kommer ud i en bæredygtigretning.
Vi sætter fokus på en bæredygtig pædagogik for at skabe mening og videreudvikle social kapital.
En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Vi gør det fordi, vi oplever klimaforandringer og at der er for lidt bevidsthed om vores miljø samt fordi vi i Danmark har en national ressourcestrategi der siger, at vi inden 2022 meget gerne skulle kunne genanvende 50% af det vi smider ud.

 

Gruppe 8, Ayoub & Hüseyin

CPF16o-SE12
CPF16o-SE12
CPF16o-SE12