CPE16o-KI12-grp3

Kultur handler ikke kun om etnicitet og hudfarve. Kultur handler i højere grad om individet, og dets samspil med andre. Kultur kan bl.a. defineres som noget man skaber i forskellige sociale fællesskaber og som noget der altid er i forandring og dermed er dynamisk. Køn, social baggrund og uddannelse er med til at definere en persons kulturelle identitet.

I Danmark er hjemløse, og andre socialt udsatte, en del af hverdagens gadebillede. Ifølge Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, viser den seneste optælling af hjemløse fra 2017, at der er mere end 6635 hjemløse i Danmark. Antallet har været stigende i en årrække.

I forbindelse med modul H og I, Kulturmøde og Interkulturalitet, har vi udført et feltarbejde omkring Mændenes hjem på Istedgade, med fokus på kulturmøde. I området finder vi nogle af de mest socialt udsatte mennesker i Danmark. Der hersker en subkultur, med en majoritet af hjemløse og mennesker med et massivt stofmisbrug, hvoraf mange med psykisk sygdom.

Ved brug af interviews og observation på gadeplan, har vi indsamlet vores empiri, hvilket har dannet grundlag for vores projekt. Projektet har til formål,  bedre at integrere hjemløsekulturen med den herskende kultur i nærmiljøet. Vi har haft kontakt til den lokale politienhed, butikker fra lokalmiljøet, pædagogisk personale fra Mændenes Hjem og flere af de hjemløse. Dette har givet os et indtryk af, at brugerne i praksis, er separeret fra den dominerende kultur. Derfor er mere positiv opmærksomhed velkomment. Med udgangspunkt i narrativ pædagogik, vil vi med vores projekt forsøge, at synliggøre mennesket bag hjemløsheden, med fokus på kulturel identitet.

Det felt vi har valgt at koncentrere os om kræver, at man overvejer metode og positionering både inden, undervejs og efter endt feltarbejde, samt, at man løbende reflekterer over hvilke etiske dilemmaer man kan støde ind i. På seminardagen vil vi derfor præsentere, hvilke kulturdidaktiske overvejelser vi har gjort os i forbindelse med mødet med vores målgruppe, samt udformningen af det pædagogiske projekt vi har udviklet. Som en vigtig del af projektet, vil vi præsentere et færdigt udarbejdet produkt, som har høj signalværdi, i forhold til vores målsætning.

Som en del af vores bidragelse til seminardagen, vil vi desuden inddrage publikum, med henblik på, fagligt at reflektere over udvalgte fokuspunkter.

 

Tone, Alexander, Marlene og Anja
CPE16o-KI12