Hvorfor skal pædagogerne ind i folkeskolen?

Undersøgelser viser at op mod en femtedel af folkeskoleeleverne mistrives, og derfor finder vi det essentielt, at pædagoger skal have mere indflydelse på udmøntningen af den understøttende undervisning, da pædagoger netop er uddannet i at skabe rammerne for trivsel, udvikling og læring. Vi ønsker, at øge børnenes evne til at akkumulere social kapital ved, at styrke pædagogens rolle i folkeskolen.

I forbindelse med folkeskolereformen 2014 gjorde man skoledagene længere, og muliggjorde pædagogiske indsatser i folkeskolen ved at anlægge timer til understøttende undervisning. Undersøgelser viser at 40% af pædagogerne er frustrerede over manglende indflydelse på tilrettelæggelsen af de daglige opgaver.

En af årsagerne til dette kan være, at der ikke er konkrete krav, hvad angår fastsat timetal eller specifikke mål i den understøttende undervisning. Dette skal ikke være en kritik af folkeskolernes strategi og prioritering, blot en refleksion der skal tydeliggøre, hvordan manglende krav og lovgivning, kan resultere i manglende fokus i den konkurrencestat vi lever i.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal

En anden undersøgelse peger på, at mange pædagoger oplever følelsen af utilstrækkelighed i forbindelse med, at skulle varetage den understøttende undervisning i udskolingen. Kun 28% af pædagogerne mener at de har tilstrækkeligt med kompetencer og ressourcer til, at kunne varetage den understøttende undervisning i udskolingen.

https://stiften.dk/aarhus/Laerere-og-paedagoger-dumper-skolereform/artikel/234145

Vi er af den overbevisning, at lovgivningen giver legitimitet til pædagogens faglighed og skolereformen giver pædagogen rum til, at udfolde sin faglighed til gavn for børnene. Via interviews har vi dog fundet ud af, at pædagogerne skal kunne legitimere deres faglighed således, at man i skolen kan skabe en kobling mellem de formelle lærings og præstationsmæssige krav fra regeringen og den pædagogiske indsats.

“Projekt Stærkt Ståsted” er en socialøkonomisk virksomhed, som specialiserer sig indenfor pædagogens faglige profil og kan herigennem assistere det pædagogiske personale, der ønsker at identificere abstrakte og utydelige kompetencer således, at man skaber en stærk faglig profil. Den fagligt stærke profil tror vi på skaber legitimitet i den virkelighed folkeskolen befinder sig i, og derfor skal pædagogen tale et sprog, som folkeskolen og samfundet forstår og anerkender. Dermed er Projekt Stærkt Ståsted et socialt entreprenørskab som laver inkrementel innovation.
CPF16o-SE11
CPF16o-SE11
CPF16o-SE11
CPF16o-SE11
CPF16o-SE11
CPF16o-SE11
CPF16o-SE11