VK-forløb – Kultur og interkulturalitet

Vi har i vores feltarbejde valgt at undersøge, hvordan det kan være at der opstår konfliktfyldte situationer, i visse kulturelle møder. Vores fokus har været på unge minoritetsdrenge med anden etnisk baggrund end dansk, og om disse unge drenge potentielt er tilløbere til en kriminel levebane. Under VK-forløbet har vi undersøgt og fået bekræftet hvordan disse unge drenge kan føle sig ekskluderet, diskrimineret, kategoriseret, stigmatiseret og hvordan de af samfundet ikke er blevet anerkendt for deres identitet.

Oprindeligt var meningen at vi skulle ud til en ungdomsklub på Nørrebro, dog måtte vi ændre felt da der nærmest ikke var nogen unge i klubben. Vi valgte derfor i stedet at tage ud på gaden på Nørrebro, hvor et medlem fra gruppen, har kendskab til nogle unge drenge, der passede på målgruppen vi var interesserede i.

Under feltarbejdet har vi både været deltagerobserverende og haft spørgsmål klar på forhånd, som vi ville stille drengene. Dog var vores mest anvendte metode at få afklaret vores undren, ved at have uformelle samtaler med de unge minoritetsdrenge.

På baggrund af vores kulturanalyse, har vi uddrevet et tiltag som vi tror på vil kunne hjælpe med hele denne problematisering omkring unge drenge med anden etnisk baggrund end dansk, der hænger ud på gader og stræder.
Dette tiltag kalder vi for projekt “Storebror”.

Dette tiltag vil skabe mulighed for et møde med foreningslivet for de unge drenge med indvandrerbaggrund. Tiltaget skal være med til at tage dem væk fra de utryghedsskabende omgivelser og i stedet skabe en mulighed for at placere de unge i ansvarsbevidste omgivelser og dermed skabe en kultur, hvori der er plads til det hele og hvor at kulturer harmonerer med hinanden fremfor at kulturerne står i konflikt med hinanden.

Projekt “Storebror” handler om at unge drenge, både under og over 18 år, er velkomne. Tanken med projektet er, at de ældste i gruppen kan hjælpe de yngste med hverdagssituationer at kunne have nogen at læne sig op ad og komme til, hvis nødvendigt. Herudover stræber vi efter at disse unge drenge kan være forbilleder for hinanden og kan spejle sig i hinandens positive oplevelser. Vores pædagogiske tiltag med dette projekt, vil være at skabe relationer både mellem de unge og de professionelle. Vi ønsker at skabe fællesskaber, ansvarsfølelse, at give de unge redskaber til at regulere adfærd, følelser og konflikter. Vi håber at disse pædagogiske tiltag kan bidrage til forebyggelse af kriminalitet blandt unge drenge.

Pædagoger der indgår i dette projekt, skal kunne tilegne sig kompetencerne; socialisering, åbne overfor nye ting og forandring samt konfliktløsning. Med disse kompetencer vil en pædagog kunne tilrettelægge og arbejde i processen, om de forskellige børns problematikker og udfordringer. Kompetencerne for den interkulturelle verden vil være med til at understøtte pædagogens fremgangsmåde på arbejdspladsen og med børnene.

For at få dette projekt i gang, så vil vi tage kontakt til den pågældende kommune vi nu vil operere i, og søge om nogle midler til lokale samt mandetimer, hvori vi vil skabe fundamentet for projektet.

/ Gruppe 2
Chaima Saber, Nawer Alzaidy, Eda Ata

puce18-ki01
puce18-ki01