Hvad er “Social Innovation og Entreprenørskab”?

Valgfaget “Social Innovation og Entreprenørskab” er et idé-genererende fag, hvor vi ser muligheder frem for begrænsninger. Faget går i sin enkelthed ud på, at registrere en social problemstilling, som kan afdækkes af en pædagogisk indsats. Denne indsats skal udarbejdes som et projekt via relevant teori, allerede tilstedeværende individuelle ressourcer (netværk etc.), og afgrænsning af området for at få defineret behovet for indsats bedst muligt (interviews, empiri etc.). I undervisningen vil den studerende blive præsenteret for en bred vifte af teorier, og metoder, og den enkelte gruppe skal herved udvælge det mest relevante til gavn for det enkelte projekt.

Vores projekt 

Vores ’Vasketeria’ er et socialt værested for udsatte, hjemløse kvinder, hvor der er mulighed for at vaske og tørre sit tøj, få et bad og skaffe hygiejniske fornødenheder, eller blot komme ind og få en kop kaffe og en snak med det fagligt kompetente personale. På ´Vasketeria` vil der være tilknyttet et fagligt personale inden for den pædagogiske og socialt rådgivende sektor, hvorfor den hjemløse her vil kunne blive mødt med en anerkendende og professionel kompetence.

Formålet og kerneværdien hos ’Vasketeria’ er at skabe fysiske, trygge rammer, hvor kvinderne selv kan komme og gøre brug af de redskaber der er stillet til rådighed (hvidevare, rådgivere etc.). På den måde får brugerne mulighed for personlig velvære, og gennem en narrativ pædagogisk indsats, forhåbentlig opbygget en personlig selvrespekt, der skal rykke den enkelte mod en bedre tilværelse.

Der arbejdes altså ud fra den teoretiske grundtanke fra empowerment – altså, at der skabes nogle rammer og gives nogle simple værktøjer, der stiller den enkelte (her; hjemløse kvinde) i en position, hvor de selv får mulighed for aktivt at tage ansvar og deltagelse i deres eget liv.

Vores udbytte af valgfaget

  • At lære at kunne se  den pædagogiske praksis i et meget bredere perspektiv
  • Få indsigt i at “kunne nå længere” i den pædagogiske praksis
  • Nye pædagogiske jobmuligheder
  • Ændret mind-set – hvordan udnytter vi de muligheder livet giver os?

Hold CPE16o-SE11 (Gruppe 9)

Astrid Lindum, Carina Kann Mohr, Philip Stenkløv og Rikke Nymand Hansen
CPE16o-SE11
CPE16o-SE11