Intervention – Kulturmøder

Indledning:

Igennem vores VK-forløb har vores primære fokusområder været kulturmøder/konflikter og interkulturalitet. Vi har udført vores feltarbejde på en specialskole i Københavns nordvest kvarter.  Gennem interviews og deltagerobservationer, i en 9.klasse på den pågældende skole, har vi haft til opgave at udvikle en intervention, som specifikt retter sig mod at understøtte kulturmøder og diversitet i den pågældende institution. I vores indledende arbejde på skolen, har vi fokuseret på den kulturelle forståelse blandt de unge i klassen. Vi har ønsket at undersøge, hvordan de opfatter sig selv og hinanden inden for klassen, og hvordan kultur opfattes og italesættes og hvorledes den kulturelle diversitet har en indflydelse på dynamikken i klassen. Eleverne på skolen har vidt forskellige forudsætninger på de intellektuelle, følelsesmæssige, motoriske og sociale områder. Dette har været en væsentlig del af vores overvejelser, i forhold til den valgte intervention. Vi blev hurtigt opmærksomme på at livet efter folkeskolen fylder meget for de fleste af eleverne og derfor retter vores intervention sig mod netop dette kulturmøde mellem eleverne og livet efter folkeskolen. For at synliggøre kulturmødets processer, forstået som de udfordringer og de underliggende sociale magtstrukturer, som er væsentlige for mødet mellem eleverne og den verden de møder efter skolen, har vi valgt at bringe en 9.klasse fra en almen folkeskole ind som et komparativt element.

 

Eksempel på arbejde med kultur fra den pågældende 9.klasse. (billede)

 

Interventionen

‘’I have a dream’’

I Interventionens første del blev eleverne fra de to 9.klasser, bedt om at udfylde to post-it notes. På den ene skulle de skrive hvad de drømmer om at lave efter folkeskolen. Dette tænkt som en utopi, altså ikke noget de behøver at tænke er realistisk. På den anden skulle de skrive hvad deres mål er for livet efter skolen.

I den anden del af interventionen, vil eleverne fra de pågældende 9.klasser blive vist hinandens post-it notes. I forlængelse af dette vil vi tage en snak i plenum om de forskellige mål og drømme som er blevet nedfældet og hvilke forventninger og forudsætninger de har til at opnå disse. På nuværende tidspunkt er denne del udelukkende tænkt, da vi ikke er nået der til endnu.

Vores intervention stiller skarpt på, at synliggøre overfor begge parter, at selvom elever kommer fra hver sin institution med dertilhørende specifikke kulturer, og forudsætninger for at lykkedes, så er forskellen på deres ønsker om at møde mål og det de drømmer om ikke nødvendigvis særlig langt fra hinanden.

Dette er tænkt til at øge deres interkulturelle kompetencer og kulturforståelse for den anden skole og dennes kultur. Det er forventet, at børn fra den almene skole har nemmere ved at opnå deres karriere og drømme. Dette er tilfældet, da deres generelle forudsætninger for dette er bedre, det betyder dog ikke, at det er umuligt for en elev i en specialklasse at opnå det samme. Det kræver et større pædagogisk arbejde med særligt fokus på de enkelte elevers særlige behov og udfordringer. Det er derfor vores opgave som pædagoger at hjælpe de mere udsatte elever med at bane en optimal vej mod deres ønsker og drømme. Vi forventer, at eleverne fra specialskolen får øget deres interkulturelle kompetencer og identitetsdannelse gennem øget kulturforståelse og dertilhørende kulturidentitet, hvorfor det er muligt for disse elever at opnå deres drømme med lige muligheder som den almene elev.

Vi har taget yderligere udgangspunkt i Sterns udviklingsteori om, at barnets selvopfattelse påvirkes af både kognitive og emotionelle forhold. Det er derfor vigtigt, at vi som pædagoger danner en realistisk vej til målet samtidig med, at vi opmuntrer børnene til at følge deres drømme.

Gruppe 1: Ali, Fatme, Kaspar, Nicolai, Rose, Selina – pucf20-ki01
pucf20-ki01
pucf20-ki01