Til denne aktivitet skal børnene lege med programmet “Puppet Pals”, hvor en gruppe børn sættes til at lave sit eget fysiske dukketeater med appen på Ipads. Målgruppen til aktiviteten er inden for social- og specialområdet inden for skole/fritidsområdet.I bearbejdelsen af aktiviteten er den afprøvet på børn i en specialgruppe-ordning indordnet i et almen klubtilbud. Heriblandt børn med autisme. Her blev gruppen inddelt i  to grupper – en “lille-gruppe”, hvor børnene er i alderen 7-9 år, og  en “store-gruppe” i alderen 11-14 år. Her blev det erfaret at aktiviteten fungere bedst, hvis gruppen af børn inddeles i mindre grupper – gerne 2 og 2 – da Puppet Pals ikke egner sig til at sidde for mange rundt om, samtidig med at børnene grundet deres kognitive funktionsnedsættelse kan have svært ved at affektregulere, og derfor kan ende i high arousal, hvis de bliver påvirket af for mange indtryk på en gang Elvén, 2019, s. 498). Vi har dertil også besluttet kun at udføre aktiviteten en gang med børnene, for at mindske risikoen for, at det bliver en for overvældende oplevelse for dem.

Manual til aktiviteten

For at kunne udfører aktiviteten er det nødvendigt at have iPads til rådighed. Derudover skal der bruges piktogrammer af karakterne fra Disneyfilmen “Inderst Inde”, for at give en større forståelse af snakken om følelser.   

  1. Grupperne deles imellem de voksne og sættes i hvert deres lokale, for at skærme dem fra hinanden. På denne måde vil de ikke blive forstyrret af hinandens aktiviteter og derved lettere være koncentreret og fordybet i deres egen proces.
  2. Børnene sættes sammen 2 og 2.
  3. Aktiviteten introduceres. Introduktionen er dog forskellig mellem de to gruppe

Lille-gruppens aktivitet

  • Lav en historie om, hvordan dagen i dag har været → har I været sure, glade, triste eller andet? Måske flere ting?
  • Børnene får vist udvalgte pigtogrammer som viser forskellige følelser man kan have. De snakker om følelserne, og om de f.eks. selv har prøvet at være meget sure og hvordan man ser ud når man er det osv.
  • Børnene vejledes i at udvælge de følelser som de har følt i løbet af dagen, og italesætte dem, hvordan de er kommet til udtryk og om de kan huske hvad der skete, da de følte disse følelser.

Store-gruppen

  • Med en voksen snakker børnene om, hvilke følelser der findes. Kom med forskellige eksempler på følelser og hvordan man ser ud, når man f.eks. er glad.
  • Lav en historie, hvor alle følelser kommer i spil. Her udvælger børnene 3 forskellige følelser de kan opleve i løbet af en dag.

4. Til slut skal de færdige film ses og i samråd med børnene evaluere aktivitetens forløb

Didaktiske overvejelser

Aktiviteten giver børnene mulighed for at øve sig på det digitale og fysiske, og derved skabe en forbindelse mellem disse. Formålet med aktiviteten er at give børnene mulighed for at fordybe sig kreativt og æstetisk. Derudover er formålet også, at børnene lærer om følelser – herunder deres egne, samt lære at sætte ord på dem.

Rammesætningen for de 2 grupper skal ikke være den samme, da det kan forventes at deres niveau er forskelligt pga. deres aldersforskel. Fordelen ved at dele gruppen op i stor og lille er, at man kan undersøge kontrasten mellem den lille og store gruppe. Samtidig kan det give pædagogen mulighed for at reflektere over ens betydning i børns proces i leg, og om den er forskellig afhængig af gruppen, som kan give egen læring til pædagogen i sit arbejde.

 

Inspiration til videre læsning:

Elvén, B., Konflikt- og voldsforebyggelse, Social- og specialpædagogik i

pædagoguddannelsen, Hans Reitzels Forlag, 2019

Link til BørneAppGuiden: https://www.boerneappguiden.dk/puppet-pals-hd/

Link til Puppet Pals: https://apps.apple.com/dk/app/puppet-pals-hd-directors-pass

 

Udarbejdet af:

Melissa Jørgensen (paed205609)

Frederikke Pedersen (paed205461)

Patricia Jensen (paed205416)
puce20-md01
puce20-md01
puce20-md01