• Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag 

Målet med vores aktivitet er at give børnene en begyndende forståelse for medier samt andre måder at bruge ipads på.

  • Hvem er målgruppe/aldersgruppe

Målgruppen for vores aktivitet er dagtilbud 3-6 årig

  • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)

Aktiviteten egner sig bedst til minimum 2 og max 3 børn.

  • Fysiske rammer og materialer 

For at udføre aktiviteten skal der bruges iPad som er fuldt opladet. De fysiske rammer kan være et rum eller andet sted i huset, hvor børnene kan få lov til at få ro og fordybe sig i aktiviteten.

Her er en step by step beskrivelse af brugen af puppet pals:

  • Find en figur, som du gerne vil bruge eller tag et billede af dit ansigt, det kan du gøre ved at trykke på ADD ACTOR FROM PHOTO øverst på højre side. Du kan bruge dit ansigt på den eksisterende figur i appen. Det er vigtigt at du har valgt de antal figurer som skal være med allerede fra starten af. 
  • Når du trykker NEXT kommer du frem til baggrunden, hvor du igen skal vælge det antal baggrunde som du gerne vil have med.
  • Når du har valgt figur+baggrund, skal du optage stemmer/musik/lydeffekter ind ved at trykke på den RØDE CIRKEL øverst i midten. Her kan du også bevæge dine figurer med fingrene, eller forstørre dem. 
  • De vigtigste i processen er, at når du er i gang med at optage, er det vigtigt at du trykker på PAUSE øverst i midten hvor de to streger er  og ikke STOPPE hvor der er en firkant, da det vil give jer mange små sekvenser frem for en lang video.
  • Når man er færdig med ens optagelse, trykker man på GEM øverst i midten til højre side. Herefter skriver du navn på din titel og gemmer den.

 

  • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget

Denne aktivitet henvender sig til børn i alderen 3-6 årige, derfor er det oplagt, at en voksen er ved siden af under hele processen – i hvert fald i starten. 

For at børnene kan få medbestemmelse, kan man spørge dem om de vil anvende de eksisterende figurer, eller tilføje deres eget tegning/figur/ansigt. 

Via puppet pals udvikles børnenes fantasi samt kreativitet gennem historiefortælling og særligt deres kommunikationsevner. Børn som er særligt udfordret sprogligt, kan ligeledes have gavn af denne form for aktivitet. 

Vi ser puppet pals som et rigtig godt redskab til børn i udsatte positioner, da det giver os mulighed for at både have dem i fokus, men også hive dem med ind i fællesskabet, så de får dannet gode relationer til deres venner i børnehaven. 

  • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser 

Appen giver børnene mulighed for at være kreative og skabe deres egne små historier. Puppet Pals kan som sagt anvendes til at inddrage egne billeder til historien, hvilket er med til at gøre historien mere personlig for barnet. Måder I kan anvende Puppet Pals til at træne sætningsdannelse 

Brugerne kan også tilføje deres egne billeder som baggrund og tage billeder af sig selv eller andre personer, som kan blive brugt som ansigter til marionetterne. De kan også optage deres egen stemme og tilføje den til historien.

Puppet Pals er en sjov og kreativ måde for børn og voksne at udtrykke sig og skabe deres egne animerede historier. Appen er også blevet brugt i undervisning og terapi til at hjælpe med at fremme kreativitet og kommunikationsevner. 

Under aktiviteten med Puppet Pals bliver der gjort brug af iPad, app’en og bord, som børnene står ved. Dette er med til at skabe en legesituation for børnene. Disse legemedier er værktøjer, og kan blive brugt til leg, som børnene bruger med henblik på at opnå stemninger, og disse værktøjer kan i princippet være alt. Legemedierne udgør det materiale, som legen bliver til ved hjælp af.

(Digital Pædagogik Karoff, Helle Skovbjerg m.fl.)

Udarbejdet af:

Ambrina Begum (paed210055)

Senit teclesenbet (paed210068)

Magnus Øster (paed205336)
pucf21-md01