Vores aktivitet er med brug af en app der hedder Puppet Pals og et soundscape. Puppet Pals er en app til tablets der fungerer som et historiefortællings værktøj. I appen er der forskellige værktøj som hjælper til at gøre din historie mere livlig/spændende.
Soundscape er en lyd-fortælling uden tale/ord. Soundscapet fortæller historier gennem forskellige lyde og baggrundsmusik.

 

Hvordan gør vi det i praksis?

  • Vi introducerer børnene til aktiviteten først. Dernæst afspilles soundscape. Bagefter bliver iPads uddelt og børnene skal nu, i grupper arbejde. Børnene bliver de introduceret til Puppet Pals. Gennem Puppet Pals skal de nu genfortælle og vise deres forståelse af Soundscapet. – Hvis der er tid til det, må de gerne fantasere videre med fortællingen.
    Til sidst skal Puppet Pals vises frem for resten af gruppen. 
  • Forventet tid = 30min

Materialer til brug

  • iPads (med app´en Puppet Pals HD)
  • Soundscape (kan indspilles på forskellige lydprogrammer – Garage Band, Logic, Hindenburg o.lign.)
  • En højtaler eller computer til afspilning af soundscape

 

Faglig begrundelse

Vi arbejder med ‘digital dannelse’, ‘animationspædagogik’, ‘Det Eksperimenterende Fællesskab’ og ‘Det fælles tredje’  gennem denne aktivitet. Vores umiddelbare målgruppe er børn i alderen 5-7 år. Dog kan denne aktivitet også bruges til andre indskolings-aldre, samt skolegruppen i børnehaven.

Viden og udvikling indenfor digital dannelse og kultur, er i stigende udvikling og det er ikke selvsagt at den enkelte er digitalt dannet. Vi begynder som samfund at forstå, at digitale handlinger har konsekvenser, dog er det ikke ensbetydende med at vi er mere digitalt dannede. Digital dannelse er afgørende fordi der er nogle helt nye grundvilkår for hvad det vil sige at være menneske. Det almenmenneskelige er nu også at forstå den teknologiske virkelighed, og dannelsen foregår nu også i et digitalt rum.
Derfor anvender og udnytter vi potentialet i iPads/tablets som redskaber til læring og ikke blot som underholdsningsmedier.

Fokusgruppen er netop skolegruppe-børn i børnehaven og 0.-1. klasses elever fordi børn i dag bliver introduceret til iPads/tablets i en tidligere alder. Derfor finder vi det vigtigt at børn, forældre og pædagoger ser og udnytter potentialet i moderne teknologier, som redskaber til læring og undervisning.

Derudover er intentionen at brugerne/deltagerne i aktiviteten stifter bekendtskab med ‘Animationspædagogik’ og ‘Det Eksperimenterende Fællesskab’.
Animationspædagogik handler om at skabe en kreativ workshop med fokus på animationsarbejde, som bruges til bearbejdelse af udtryk. Animationspædagogik kan bruges til at fortælle historier, udtrykke følelser, tanker og giver generelt brugeren et talerør gennem det teknologiske.
Det eksperimenterende fællesskab er betegnelsen for en social gruppe som sammen arbejder eksperimenterende med en form for teknologi. Her introduceres Det fælles tredje også.

Shaka Jackman, Cecilie Swiatek, Mohammed Al-Said & Marcus Christrup
PUCE19-md01

puce19-md01
puce19-md01
puce19-md01
puce19-md01
puce19-md01
puce19-md01