‘’Vi fødes med et væld af udtryksmuligheder, hvoraf en del er æstetiske sprog: Det lille barn danser, digter, synger, laver rytme, fortæller, tegner osv. helt af sig selv. Hvor mange af os voksne bruger fortsat et sådant register af udtryksformer?’’ (Plant et værksted, 2008, s.28).

 

Vi kommer fra valgfaget kreative udtryksformer – billede og værkstedsarbejde, vores målgruppe for aktiviteten er indskolingen. Vi har med denne sværhedsgrad, for aktiviteten valgt at have en 3. klasse i tankerne. Da børn i 8 ½ års alderens udviklingsmæssigt bliver mere opmærksom på den ydre verden, og mere optaget af at efterligne den ydre verden så meget som muligt.

 

Gør jer klar til puslespils-værkstedet! Hver gruppe får udleveret 1 lille brik/tegning som del af det store puslespil. Dette har vi klippet ud fra vedhæftede bilag. Gruppernes opgave består således i at skalere de 10 små brikker over på 10 store brikker ved at tegne samt at farvelægge. Herefter skal holdet i fællesskab samle brikkerne til et stort puslespil og skabe et færdigt produkt.

 

Vi skal lege i det kreative hjørne, hvor samarbejde, farver og egen fortolkning kommer i spil. Denne kreative samarbejdsøvelse rammer bredt, og alle kan være med uanset alder. Øvelsen går ud på at få hver person til at bidrage til et fælles resultat.

 

Vores formål med aktiviteten er at

  • Hvert barn bliver opmuntret til at udtrykke sig, gennem en fælles tegning.
  • Pædagogen skal skabe rum for en tryg atmosfære, hvor barnet får plads til egne ideer.
  • Skabe et stærkere fællesskab samt samarbejdsevner.
  • Målgruppen er med til at skabe en lille del af et større billede.

 

Vi har valgt at anvende Suzanne Ringsted og Jesper Frodas æstetiske virksomhed – vores model, som forklaring af vores æstetiske proces. Barnet opnår sansning ved aktivitetens start, da hver gruppe som sagt får udleveret en lille brik/tegning, som en del af det store puslespil. Derudover modtager barnet også sanseindtryk, gennem det at skulle farvelægge med blyanter og tusser. Dernæst vil barnet opleve sanse bearbejdningen også kaldet perception, der sker ved at barnet får et indtryk i form af billedet de får udleveret. Perceptionen giver barnet en æstetisk oplevelse, som fører til en æstetisk erkendelse. Den æstetiske erkendelse, skabes ved at barnets udtrykker sig gennem farverne og herved en opnår en æstetisk læreproces.

Æstetiske virksomhed – vores model” (Ringsted og Froda, 2008, s. 25).

Lavet af Nivi, Emma, Tuba & Luna.
puce18-ku05v

Ringsted, S. & Froda, J. (2008). Plant et værksted. Hans Reitzels Forlag
puce18-ku05v