Vi har i vores valgfag arbejdet med digitale tilgange, på Modul I hvor vi har arbejdet ud fra vores speciale: social og special.

Projektet har foregået på en døgninstitution for børn/unge med autisme, i projektet har vi taget udgangspunkt i en af beboerne på 18 år der er medie interesseret, for at vi kan fange ham bedst muligt og holde ham interesseret i aktiviteten. Valgte vi at arbejde med QR koder, og for at kunne holde ham i sit flow og i nærmeste udviklingszone.

De har hygiejne dag en gang om ugen som vi har taget udgangspunkt i ved at skabe en QR-kode bog med huslige pligter såsom at støvsuge, tørre af og skifte sengetøj osv. for at gøre ham mere uafhængig af pædagogernes hjælp.

Der er plads til at udvikle på ideen hele tiden alt efter det kognitive niveau, da man kan ændre sværhedsgraden i QR-koderne.

I første afprøvning valgte vi at have nogle nemme QR-koder så vi vidste at han ville få succes med det og det gik også over alt forventning fx troede vi at vi skulle introducere ham til QR-koder men indenfor det første minut havde han selv fundet en scanner og scannet den første QR-kode og havde læst hvad der stod, så i vores 2 afprøvning ville vi gøre det lidt sværere ved at bruge videoer som vi har optaget af ham første gang og de billeder vi fik taget

 

Loop modellen

Vi har valgt at inddrage Loop-modellen som et analyseredskab til forberedelse af aktiviteterne, da vi synes det giver et godt visuelt overblik over vores aktivitet og modelen er en didaktisk analyse model med udgangspunkt i medier. Loop-modellen er udviklet af Hanne Kusk og Jette Aabo Frudendahl (Brandt, 2015).

 

EKS.

Teknik loop:

Vi vil bruge den unges egen iPad, da han selv skal scanne QR koderne, vi vil bruge computer til at lave selve QR-koderne.

Tema loop:

QR-koder til hverdagen for at mestre egen tilværelse og mestre det at gøre rent og opnå en personlig hygiejne for en medie interesseret ung med autisme

Kan det lade sig gøre at lade medierne overtage via QR koder på en iPad med billeder/videoer og tekster så han kan få visualiseret guidning så han kan få succesoplevelser og en mere selvstændig hverdag på egen hånd?

Æstetik og kreativitet loop:

vi kan ved hjælp at vores projekt motivere ham til en større uafhængighed og dermed også få ham til bedre at anerkende sin egen selvstændighed og kunne holde ham i udviklingen ved hjælp af hans interesse for medier og altid holde ham i flow sammen med den nærmeste udviklings zone. (Grundbog)

 

Seminardagen:

Til seminardagen vil vi gerne præsentere, hvordan vi har brugt digitale medier i social- specialområdet, herefter vil vi lave en aktivitet, som svarer til den vi har lavet ude i praksis med QR-koder.

 

Lavet af sos gruppe 8: Rasmus og Sabrina

Hold: CPE160-MD12
CPE16o-MD11
CPE16o-MD11