Aktivitet – Quidditch

Vi har i arbejde med at indfri kompetencemålet for modul H og I, som lyder således: “Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse.” Haft fokus på, at skabe en leg, hvor børn og unge har til mål, at samarbejde. For på sigt. at kunne danne sociale relationer, i målet på at fremme trivsel. Udover det har vi i vores didaktiske overvejelser for aktiviteten, haft fokus på, at øge børn og unges motorik, fantasi og deres evne til at tænke taktisk.

Vores leg er primært præget af en deduktiv undervisningsmetode, da vi på forhånd har opsat nogle klare regler og rammer for hvordan den skal forløbe sig overordnet set. Dog kan vi alligevel argumentere for, at der i øjeblikket hvor legen leges, sker en udvikling i tilgangen. Undervejs veksler legen mellem, at være deduktiv og induktiv, eftersom deltagerne får indflydelse på indholdet og spillet udførelse, indenfor de fastsatte rammer og regler.

Vi har skabt en leg, som har inspiration fra Harry Potter universet. Legen går ud på, at alle deltagerne, med den ene hånd, skal holde en hockeystav imellem benene. Sammen skal de samarbejde og kommunikere om, at få bolden ned i modstandernes mål, hvilket giver holdet 10 point. Målene består af et givent antal hulahopringe, alt efter antal deltagere og banestørrelse, i hver ende af banen. Man må ikke gå med bolden, så opgaven er, at få spillet sine medspillere og sammen få bevæget sig frem mod modstanderens mål. Med jævne mellemrum kastes en frisbee (lynet) ind på banen. Gribes frisbeen, inden den rammer gulvet, får holdet som griber frisbeen, 30 point.

Vi har på forhånd valgt, at vi under formidlingen af legen til vores medstuderende, stiller os i en rundkreds. Herefter vil der være en som tager styringen, i forhold til, at forklare legen og dens regler. Vi vil, imens vi forklarer reglerne, visuelt vise hvordan man kan vælge, at spille bolden rundt og hvordan man scorer mål. Derefter deles der nogle hold og spilles sættes igang. Undervejs vil en ad os figurere dommer og en anden vil løbende kaste “lynet” ind, imens resten af os, løbendene observere deltagerne og står til rådighed ved behov for vejledning og/eller støtte.

 

Af Ditte, Said, Jeanette & Cathrine

Sundhedsfremme og bevægelse – Gruppe 3
CPE16o-SB11B
CPE16o-SB11B