Rap-projekt

Vi har i modul H og I, arbejdet med musik som kreativ og æstetisk udtryksformer. Vi har i vores undervisning tilegnet os viden og færdigheder gennem fælles projekter såsom: sangskrivning, rytmeøvelser og narrative fortællinger som inspiration og udfoldelse til den musik vi skabte sammen. Til forberedelse, planlægning og evaluering af vores aktivitet har vi valgt at arbejde med Hiim & Hippes didaktiske model.

 

Projekt:

Mere specifikt har vi i vores gruppe arbejdet med et rap-projekt, som var målrettet mod elever fra en skole for udsatte børn og unge. Idéen med vores aktivitet var, at eleverne fordelt over to dage i samarbejde med os producerer deres helt eget rapnummer. Den første dag brugte vi på, at eleverne blev delt op i to grupper og på skift først lavede et beat på computeren og bagefter skrev en tekst med udgangspunkt i selvvalgte temaer. Dag to gik så ud på at finpudse, indspille og tage bandbilleder.

Vores pædagogiske overvejelser i forbindelse med aktiviteten tog udgangspunkt i Birthe Juhl Clausens (Narrativ Pædagogik, Aarhus 2011) teorier om livsfortællinger og narrativ pædagogik. Det var således vigtigt for os, at give eleverne muligheden for at lave musikken til deres eget produkt, idet de selv valgte, hvad deres sang skulle handle om, hvad for en musikalsk stemning den skulle have osv.

Vi har valgt at flytte eleverne fra deres institution til vores campus. Dette begrunder vi med, at vi gerne vil udføre vores aktivitet et sted, hvor de ikke kan blive distraheret af deres omgivelser, som de plejer i deres hverdag. Vi har valgt et lokale af passende størrelse, både for at inspirere til aktivitetens indhold og samtidig skabe et lige så trygt som kontrolleret miljø. Vi har valgt at udføre aktiviteten om morgenen, da vi her satser på deres bedste forudsætninger for koncentration og motivation. Derudover har vi valgt at få pædagoger med fra deres institution, både for elevernes og vores skyld.

 

Aktivitet på seminardagen:

Her til seminardagen har vi valgt at afprøve en rytmeøvelse sammen med vores medstuderende, for at illustrere, hvordan musik og rytmik kan bruges til at skabe et fælles tredje (http://michaelhusen.dk/det-faelles-tredje/). Denne rytmeøvelse brugte vi til vores aktivitet med eleverne som opvarmningsøvelse, ikke kun for at få gang i kroppen og rytmikken, men mindst lige så meget for at skabe en tryg stemning, afstemme de sociale relationer og give deltagerne mulighed for at orientere sig i gruppen.

Gruppe 4: Camilla Nøhr Larsen, Amanda Emborg, Timon Laurent Matern og Liv Olivia (Olli) Falk

 
CPE16o-KU17M