Sundhedsfremme og bevægelse
Vores modul er et valgmodul, der løber gennem to moduler, henholdsvis H & I. Modulet har fokus på bevægelsesglæde, motivation og trivsel. Vi har alle tre valgt sundhedsfremme og bevægelse, da det ligger os nært og det er noget vi selv interesserer os meget for. Vi finder arbejdet med bevægelsesmæssige aktiviteter meget spændende og essentielt for børn og unge, da det bidrager til så mange positive ting for børn og unge såsom trivsel, inklusion og er sundhedsfremmende for det enkelte barn.
Undervisningen er en god kombination af teori og praksis. Vi har igennem modul H & I lært at lede, motivere og gennemføre sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter for børn og unge. Vi har arbejdet med mange teoretiske områder såsom motivation, trivsel, sundhedsfremme og andre begreber inden for sundhedsfremme og bevægelsesområdet.

Spilbeskrivelse:
Spillet redskabsbold er en videreudvikling af stikbold som de fleste kender fra deres institutions- og skoletid. Vi har indført nye elementer som pardannelse og redskaber til at søge dækning, hvilket stiller krav til samarbejde

Regler
• Udgangspunktet er stikbold
• Deltagerne bliver delt i par
• Parrene skal sammen skyde de andre par for at vinde
• Parrene må aflevere men ikke løbe med bolden
• Redskaberne på banen kan bruges som forhindringer eller barrikader

Trivsel:
Vores aktivitet indeholder aspekter, som giver positive sociale relationer, mulighed for at træne egne kompetencer, samt selvbestemmelse over aktivitetsforløb. Herunder regler og opbygning. Disse elementer gør at aktiviteten bliver indre motiverende og fremmer derved trivsel og skaber lyst til at være med, og ikke mindst motivere børnene til kropslig udfoldelse, som bidrager til at skabe et sundhedsfremmende miljø i institutionens hverdag.
Fokusområder

Disse fokusområder har vi brugt til at uddybe og udvikle vores boldspil til at blive en etableret og gennemarbejdet aktivitet.
• Sundhedsfremme
• Sanser/motorik
• Sociale kompetencer
• Leg med motion

Teoretikere
Disse teoretikere har vi brugt til at understøtte vores viden og understrege hvorfor vi har udvalgt netop denne form for aktivitet.
• Lise Kissmeyer
• Niels Nordberg & Michael Thing
• Sederberg, M, Kortbek, K og Bahrenscheer, A
• Hostrup, L & Gjesing, G

Modeller
Vi har brugt disse modeller for at få de didaktiske overvejelser, som er nødvendige for at opnå det bedste resultat
• Boldspilshjulet
• Glædelsestrekanten

Af Frederik Mechlenborg, Danni Rasmussen og Rasmus Møller

CPE16o-SB12

CPE16o-SB12

CPE16o-SB12

CPE16o-SB12