Projektbeskrivelse af Refugee Fightclub

 

Vores grundlag for projektet tager udgangspunkt i asylansøgere i Danmark, deres ophold her og de problematikker der kredser omkring det. En del unge asylansøgere kommer hertil uledsaget og er her i flere år før deres sag bliver afklaret. Denne venteposition kan være opslidende og vilkårene for aktiv deltagelse i det omkringliggende samfund er svær.

Det er en forudsætning for at kunne deltage i samfundet, at have kendskab til de kulturelle værdier, sproglige kundskaber samt mulighed for at danne netværk der hvor man befinder sig.
Vi mener at det at indgå i positive fællesskaber der hvor man er, kan være en måde at oparbejde ressourcer på det individuelle plan, herunder selvtillid, oparbejdning af social kapital og sprogkundskaber.

Det er fra Integrationsministeriet konkret beskrevet, at det er i foreningslivet at integration kan skabes. Grundet målgruppens udsatte position kan aktiv deltagelse være uoverskuelig. Derfor er det vores primære funktion at indgå som bindeled imellem målgruppen og foreningslivet. Vi vil lave opsøgende arbejde og møde dem der hvor de er. Vi vil igennem vores kampsportstræning have et pædagogisk sigte, der fokusere på oparbejdelse af de nødvendige ressourcer der skal til for aktiv deltagelse i foreningslivet.

Hvad gør vi konkret?

  • Arrangerer fælles træninger i asylcentre og community centre som f.eks Trampolinhuset.
  • Bruge vores netværk til at forbinde deltagere med et matchende tilbud i foreningslivet
  • Målrettet talentudvikling med de deltagere der har særlig potentiale for konkurrencedeltagelse
  • Faglig pædagogisk tilgang baseret på ressourceudvikling

Metoder & Teori:

Bonding & Bridging -
I forhold til Bonding vil vi arbejde med deres ressourcer indadtil og som gruppe skabe selvtillid og livskvalitet internt i målgruppen.
I forhold Bridging, vil vi arbejde brobyggende til andre samfundsgrupper og styrke den sociale kapital på tværs af det homogene fællesskab. Vi vil derfor arbejde som et bindeled imellem asylansøgere og foreningslivet.

Netværksdannelse som forudsætning for integration


Empowerment Teori
Vi arbejder med empowerment teori i en solidarisk variant, der fokuserer på kollektiv bevidstgørelse og aktiv handling i forhold til ændring af livsbetingelser for underprivilegerede grupper.

Fremtidsvisioner:

Vores vision er at projektet kan leve videre efter modulets afslutning. Vil har et mål om at kunne timelønne vores indsats og evt. at kunne ansætte en tolk på sigt. Vi er åben for at indgå som samarbejdspartnere i fx Idrætsprojektet eller sælge vores ydelser til Københavns Kommune.
CPF16o-SE12
CPF16o-SE12
CPF16o-SE12