Præsentation

Vi har udarbejdet en aktivitet som undersøger vores kroppe og deres bevægelser, ved at stille undrende spørgsmål og være eksperimenterende. Gennem æstetiske læreprocesser har vi udforsket forskellige medier inden for den kreative univers samt forskellige bevægelsesudtryk. Vi har udviklet dette univers gennem de forskellige forløb vi har været igennem, og her har vi været særlig inspireret af forløbet WORFOR – som er en sammentrækning af ordene workshop og fortælling. 

Mål og rammer

Vores mål med aktiviteten er både at udvikle børns forståelse af det kropslige og at de bliver bevidste om deres egen krop samt dens funktioner gennem en legende proces. Derudover er målet også at skabe et læringsrum hvor de udvikler sig socialt samt i fællesskab lære af hinanden.Vi ønsker at skabe nysgerrighed og impulser hos børnene så de har lyst til at engagere sig i aktiviteten. 

Målgruppe og deltagerantal: 

Vi har i udarbejdelsen af vores tema og fortælling taget udgangspunkt i målgruppen børnehavebørn i alderen 4-5 år, men vores aktivitet er justeret ift at vi har skulle afprøve det på voksne. 

 • Den tiltænkte målgruppe er de store børnehavebørn. 
 • Vi tænker en større gruppe af børn på omkring 10-12 børn. Idéen ville være at starte sammen fælles, deles ud i mindre grupper når vi skal lave den kreative del med børnene også afslutte fælles med en faldskærmsaktivitet. 

Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?): 

Vi ønsker at bruge et rum hvor vi både kan udfolde os fysisk, men hvor vi også kan få skabt en hyggelig stemning for den kreative del af workshoppen. 

Materialer: 

 • Stor legetunnel 
 • Faldskærm
 • Tegninger af næse, lunger, mund 
 • Sugerør
  Undersøg nysgerrigt vores kroppe og deres bevægelser, ved at stille undrende spørgsmål, være eksperimenterende og arbejde med æstetiske læreprocesser – eks. vea værkstedsarbejder, bevægelsesudtryk mm. 
 • Plastikposer 
 • Tape
 • Sakse

Indhold

Der vil være en præsentation af baggrunden for vores aktivitet og vores proces. Derefter vil gå i gang med aktiviteterne: 

 • Vi starter med at alle deltagere skal gennem luftrøret 
 • Dernæst sammensætning af lunger, næse og mund (Dette gøres i grupper)
 • Afslutningsvis vil vi demonstrere hvordan bakterier skal rystes ud af lungerne, så de ikke kommer videre ned i kroppen. Dette demonstreres ved brug af faldskærm (lungerne) og bolde (bakterierne). 

 

Faglige og didaktiske overvejelser; Malcolm Ross’ model Den skabende process 

Vi har gennem vores proces brugt nedenstående model til at skabe overblik og faglig refleksion over vores emne og aktivitet.

Medie: 

I den skabende proces, er det vigtigt at udvikle vores mediekendskab, ved at arbejde med forskellige medier og udtryksformer. I denne aktivitet får man kendskab til 2 forskellige medier; et håndværksmæssige medie og et bevægelsesmæssigt medie. I den håndværksmæssige del lavede vi et eksperiment der skulle give dem et indblik i hvordan vores lunger virker. Hertil brugt vi papir, saks, sugerør og tape. Vi havde forberedt os ved at tegne lunger, næse og mund inden da, som de skulle klippe ud og sætte sammen. 

I vores bevægelses del havde vi medtaget en faldskærm, bolde, hulahopringe. Vi startede med at bruge hulahopringene og faldskærmen til at simulere et spiserør, som de skulle kravle igennem. Derefter brugte vi faldskærmen til at simulere hvordan lungen trækker luft ind og ud. Vi tilføjede boldene, som deltagerne skulle få ud af faldskærmen, så de ikke faldt ned i hullet i midten, som var hullet ned til resten af kroppen. 

Sansning:
I det skabende arbejde er sanserne grundlæggende, idet der er en direkte sammenhæng mellem sansning og opmærksomhed på tanker og følelsesmæssige indtryk i hverdagen. I arbejdet med både det håndværksmæssige medie og bevægelsesmæssige medie, har vi udforsket vores sanseindtryk. I det håndværksmæssige, udforskede vi vores taktile sans (berøring- og følesans), ved at have materialerne mellem hænderne (papir og saks). I det bevægelsesmæssige, udforskede vi vores proprioceptive sans (muskel/led sansen) ved at kravle gennem røret og bevæge os med faldskærmen. Den taktiske sans var også aktiveret da de skulle gennem spiserøret, fordi de skulle faldskærmen omkring sig. 

Håndværk: 

I den skabende proces er det også vigtigt, at udvikle vores håndværk og materialekendskab, ved at håndtere forskellige materialer eller teknikker. i det håndværksmæssige medie, blev der brugt papir, saks, tape, sugerør, fryseposer. Finmotorikken blev styrket da de skulle klippe klistre lunger, næse og mund sammen. På den måde blev der flere teknikker inddraget under eksperimentet. Fordi de skulle klippe efter de tegninger vi havde lavet, handlede det også om at være så præcis som mulig. 

Da de skulle bevæge sig, introducerede vi også forskellige materialer og tilføjede elementer undervejs. 

Fantasi: 

I den skabende proces udviklede vores fantasi sig også, fantasi er nemlig evnen til at få ideer og danne sig forestillinger. Vores fantasi udviklede sig meget i vores håndværksmæssige medie, da de skulle eksperimenter med at fremskabe lunger, ud fra forskellige materialer, ud fra vores egen fantasi eller vores egen indre billede af lungerne og den virken. Derudover udvikles også fantasien under vores bevægelsesmæssige medie, da de skulle forestille sig, at kravle gennem et spiserøret.

Impulser:
Med denne aktivitet ønskede vi at skabe en nysgerrighed omkring kroppen samt den funktioner. Derigennem kunne de få impulser til selv at gå på jagt efter mere viden om hvad vores krop kan og hvordan vi kan bruge den. 

 

Udarbejdet af:  Nacimo Awke, Bolette Petersen, Josefine Andersen, Kia Barnes, Louise Hansen og Frederikke Weidemann

 

Litteratur 

Ahlmann, L. (2006). Sanser og Perception. I: Jensen, K. L. (Red.) Bevægelse og udvikling (s. 68 – 92). København: Hans Reitzels Forlag.

 

Brun, H. (2020). Worfor! Forunderlige fortællinger i et legende naturvidenskabeligt univers. København: Dafolo.

 

Austring, B. & Sørensen, M (2006). Kap. 6 skabende proces I: Æstetik og Læring. Hans Reitzels Forlag. 

puce19-ku08
puce19-ku08
puce19-ku08
puce19-ku08