Gruppe 6

Adem Cevik (paed205243), Deniz Yurdakul (paed205244), Gizem Kaya (paed205111), Hicham Chouaikhi (paed205177) & Melissa Taskiran (paed205462)

 

Rejsen til prinsessen

I forbindelse med seminardagen har vi som gruppe valgt at tage udgangspunkt i vores bevægelses fortælling, som vi tidligere har udarbejdet på VK-forløbet. Vi har dog justeret og forbedret vores aktivitet frem til seminardagen, hvor også målgruppen er ændret fra børn til medstuderende. For udførelse af vores aktivitet var vi forbi en børnehave for at afprøve aktiviteten, vores målgruppe for aktiviteten var derfor 5 børn fra lille gruppen i børnehaven som er i aldersgruppen 3-5 år. Vi har i denne opgave valgt at inddrage to punkter fra SMTTE-modellen som målet for aktiviteten og vores tiltag.

 

Mål

Vores mål for aktiviteten har været at vi ville give alle børnene en fælles oplevelse samt at de får mulighed for at udfolde deres fantasi, ved at deres synspunkter inddrages. Ydermere har vi haft et mål om at være åbne for at der er plads til improvisation, herunder at børnene ikke kan gøre noget der er forkert eller rigtigt. Vi har også haft et mål om at styrke børnenes deltagelse, ved at de alle har haft lige mulighed for at deltage i bevægelse fortællingen.

 

Tiltag

I gruppen har hver især nogle roller i bevægelse fortællingen. Gizem var historiefortæller med sin producerede hånddukke og Melissa var genfortæller for at fange børnenes koncentration og de andre var deltagende samt hjælpere og guider for børnene. Fortællingen bestod af et eventyrs fortælling inddraget med børnenes synspunkter og bevægelse, hvor alle børnene var aktivt deltagende. Det var derfor vigtigt for os, at vi var meget tydelige i både vores kropssprog og verbale sprog, både under fortællingen og under bevægelserne. Vores kommunikation imellem hinanden var derfor også vigtig for aktiviteten, så vi kunne sikre os at børnene forstod os og havde muligheden for at være deltagende, og at vi dermed også kunne opnå vores mål for fortællingen.

 

 

Bevægelsesfortællingen

Vores bevægelses fortælling var inspireret af eventyret Klods Hans, hvor vi inddragede en af vores egenproducerede hånddukker. Hånddukken blev brugt som fortæller og var historiefortælleren under aktiviteten. Vi andre var deltagende i aktiviteten for at guide og hjælpe børnene.

Børnene fik hver deres yogamåtte og de skulle med på en eventyrs rejse på måtterne for at opleve Klods Hans og brødrenes rejse til prinsessen. Under rejsen blev børnenes synspunkter inddraget eksempelvis ved hvordan hesten Klods Hans red på så ud og hvordan den eventuelt bevægede sig og gjorde af lyde. Til slut af rejsen nåede børnene frem til prinsessen efter en lang rejse med en del oplevelser. De tre brødre kommer og til prinsessen med hver især en gave som de havde fundet på vejen. Prinsessen vælger Klods Hans og vi alle blev inviteret til bryllup hos prinsessen. Bevægelsesfortællingen sluttede derfor af med et kæmpe bryllup, hvor der måtte danses frit og bevæges lige som man havde lyst til.

 

Når børn gør brug af deres fantasi, bruger de deres evner til at forestille sig noget, der ikke er til stede eller eksempelvis ikke eksisterer. I forhold til vores aktivitet gjorde de derfor brug af deres fantasi ved at fantasere hvordan eventuelt stenen Klods Hans bror medbragte til prinsessen. Yderligere er fantasien med til at styrke deres tro på, at alting kan ændres til noget bedre, som også kunne ses i vores aktivitet ved at børnene var med på en udfordrende rejse som så endte lykkeligt. (Mette Wybrandt, hvad er fantasi og kreativitet?)

Ser vi nærmere på improvisation er det ifølge Helle Winther (Winther, 2001) en bevægelse i takt med gymnastik, drama og dans. Improvisation er med til, at børn opdager nye bevægelses metoder, da der ved improvisation ikke er noget rigtigt og forkert, som vi også tog udgangspunkt i ved vores bevægelses fortælling. Her var vi åbne for børnenes bevægelses fantasi og hvordan eksempelvis blomsten som Klods Hans medbragte til prinsessen så ud. I vores bevægelses fortælling havde vi både, drama, dans og bevægelse inddraget, herunder at børnene blev grebet af nye udfordringer som opstod ved aktiviteten. Ydermere havde vi fokus på at alle børnene havde lige deltagelsesmuligheder, da mulighed for lige deltagelse er med til at styrke børnenes interesser og engagement i aktiviteten, og dermed medvirke til at børnene kunne få en fælles oplevelse. Ifølge den styrkede pædagogiske læreplan fremhæves det, “at det pædagogiske personale i dagtilbud har et ansvar for at støtte børn med forskellige udfordringer og sikre, at alle børn deltager i fællesskabet”. (Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan, lige deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskaber) Dette var derfor også et af vores fokuspunkter, da vi under hele aktiviteten var opmærksomme på, at alle børn var deltagende i fællesskabet og blev hjulpet i forhold til deres udfordringer.

 

Litteraturliste

Websteder:

Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan – Lige deltagelsesmuligheder for alle børn i børnefællesskaber. Lokaliseret (25/10-22) på

https://www.eva.dk/sites/eva/files/2020-09/Evaluering%20af%20den%20styrkede%20p%C3%A6dagogiske%20l%C3%A6replan_2020_Lige%20deltagelsesmuligheder.pdf

 

Hvad er fantasi og kreativitet skrevet af Mette Wybrandt med inspiration fra www.skoleborn.dk, fyens.dk, www.lfs.dk, Lokaliseret (25/10-22) på https://legekufferten.dk/viden-leg-laering/hvad-er-kreativitet.htm

Artikel:

Winther, Helle (2001), Alle kan danse – improvisation og ekspressivitet. 1. Udgave. Fodfæste & himmelkys
puce20-ku08