Relationsdannelse er vigtigt i arbejdet med udsatte mødre og gravide.

Med fokus på relationen mellem kontaktpersoner og udsatte mødre/gravide. Det er noget der skal være fokus på, når man som kontaktperson skal arbejde med udsatte mødre og gravide.

Skrevet af: Sofie, Natacha, Thine og Jeanett  

Vi er en studiegruppe på fire, som studerer til social- og specialpædagoger. Vi har et forløb med et valgfag, som kaldes Social innovation og entreprenørskab. Som omhandler at realisere idéer til projekter med et pædagogisk formål. Vi vil gerne hjælpe en masse mennesker og vi har derfor valgt et projekt om handlende at samle noget tøj og legetøj ind for at hjælpe disse kvinder, som blandt andet har mangel på økonomiske ressourcer. Vi havde til at starte med tænkt at vi ville have de udsatte mødre til at komme ud til den her velgørenhedsdag for at få tøj og legetøj, men vores samarbejdspartnere som har kontakt med de udsatte mødre og gravide, sagde det ikke var en mulighed da de er i en for sårbar situation. Efterfølgende snakkede vi med en kontaktperson og hørte her hvilke problematikker der kan være. Hun udtaler: ”Det sværeste med dette arbejde er at skabe en god og tryg relation med de udsatte mødre og gravide”.

Vi griber det hun siger og tager det som udgangspunkt i vores projekt. Vi holder stadigvæk en velgørenhedsdag, da de udsatte mødre og gravide godt kan bruge tøj og legetøj. Tanken med dette projekt er at kontaktpersonerne kommer og henter noget til de udsatte mødre og gravide. Da kontaktpersonerne kan få en åbning ind til de udsatte mødre og gravide ved, at de får et emne at tale om. Dette kan hjælpe til at de udsatte mødre og gravide får en fornemmelse af at kontaktpersonerne er der for at hjælpe dem og ikke for at genere dem. Til vores velgørenhedsdag er planen at der skal være nogle der har været udsatte mødre og gravide, men som er kommet ud på den anden side. I denne forbindelse mener vi at det ville kunne være en hjælp til kontaktpersonerne til at give dem nogle værktøjer til deres samarbejde fremadrettet, ydermere, hvordan de kan imødekomme de udsatte mødre og gravide på en skånsom og omsorgsfuld måde. Så de ville have nemmere ved at få en god relation.

 

 

 
puce21-se02
puce21-se02
puce21-se02
puce21-se02