Introduktion
Vi har været ude på aktivitetscenteret Jonstrupvang af 2 omgange, hvor vi præsenterede en musisk aktivitet, med henblik på at inklusion og en følelse af medbestemmelse for det enkelte individ

Her kan de 2 videoer ses:

http://sendvid.com/2g9xquvo

http://sendvid.com/her5pgvp

 

Aktiviteten
Vores hovedfokus med i.f.t. aktiviteten var at lægge vægt på relationsdannelse og medbestemmelse. Da vores målgruppe var brugere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelse, var det vigtigt for os at bruge tid på at gøre brugerne trygge ved aktiviteten, og lade den foregå på deres præmisser.

Vi starter i aktiviteten ud med at præsentere os, og forklare hvad der vil foregå. Derefter spiller vi en sang, som vi har vurderet vil være genkendelig for flest mulige brugere. Derefter spiller vi så en form for blues, hvor at vi starter ud med at synge nogle vers. De første vers fungerer som eksempler for brugerne, og vi vil så opmuntre dem til at byde ind med nye vers. Dette kan blot være et enkelt ord, som f.eks. kan være noget som brugeren holder af. Dette fortsætter så indtil at vi fornemmer at engagementet fra brugerne er toppet. Derefter kan vi igen afslutte med en sang som brugerne har bestemt.

 

Inklusion og medbestemmelse hos brugergruppen.
Vi havde inden præsentationen af aktiviteten forberedt en blues som er baseret på inklusion og medbestemmelse i aktiviteten. En hurtig refleksion over dette var at det fungerer rigtig godt, og vi havde følelsen af at vi fik inkluderet alle parter. Brugerne motiverede hinanden gennem aktiviteten, og det var tydeligt at mærke at humøret steg undervejs i processen. Det at brugerne fik lov at danne rammerne for hvad sangen skulle omhandle gav en følelse af medbestemmelse og inklusion hos brugerne.

 

Zonen for nærmeste udvikling.
Måden vi brugte zonen for nærmeste udvikling på var at vi havde planlagt at udføre aktiviteten hvor vi var de primærer aktører til at starte med, og så derefter igennem dette motiverer brugerne til at at gøre det samme. Så vi gik foran (præsentation af aktivitet med os selv som aktører)- ved siden af (medbestemmelse og inklusion i aktiviteten)- og bagved (da aktiviteten udelukkende var baseret på ønsker fra brugerne).

 

Lavet af:
Christian Bergmann Steffensen, Keld Petersen, Kenneth Petersen, Lasse Schmidt Jørgensen, Mikkel F. Schønemann.
CPE15o-KU18M
CPE15o-KU18M
CPE15o-KU18M
CPE15o-KU18M
CPE15o-KU18M
CPE15o-KU18M