Aktiviteten som vi vil introducere for vores medstuderende til seminarie dagen, er en aktivitet som vi flere gange har igangsat i løbet af vores VK-forløb. Vi har i løbende evalueret og justeret på aktiviteten, via vores SMTTE model (kilde). 

 

Mål og rammer:

Aldersgruppe: 3-6 år

Deltagerantal: 10-12 børn for bedste udfald

Fysiske rammer: Et rum som kan lukkes af, så det kan blive delt op. En stor bunke udklædningstøj og forskellige rekvisitter, som man kan bruge i aktiviteten, f.eks. puder, klodser, stole, borde, osv.

 

Formål: 

Vores formål med aktiviteten, er at udvikle børnenes legekompetencer, da legen er centralt for at et barn kan udvikle sig socialt og sprogligt. Vi arbejder med legekompetence, ved at brug den dramatiske leg, som ifølge Steenholdt er at gøre en handling levende med forskellige virkemidler, såsom dialog, musik, artefakter, i en fiktiv verden, som barnet er bevidst omkring. Ved brug af den dramapædagogiske metode, er det desuden også væsentligt at nævne at i en dramatisk leg, får barnet en forståelse af sig selv, sin omverden og det at være et menneske. I denne forbindelse er det også essentielt at nævne den æstetiske fordobling, som omhandler det at forholde sig til sig selv og andre på flere niveauer på samme tid, i f.eks. et fiktivt univers og i en karakter. I denne fordobling er børnene med skabe  på hinandens formudtryk, så der hele tiden udvikles på aktiviteten. Hvilket også er det vi oplever i vores aktivitet, da børnene er medskabere af den historie, vi dramatisere, samt de agere som en karakter i noget af aktiviteten. 

Et andet formål ved legen, er være med til at styrke børnenes kreative tænkning. I fantasien kan de nemlig bearbejder og omformer den reelle virkelighed. De får derfor også mulighed for at bearbejde deres erfaringer og erindringer, så de kan få en ny forståelse for verden og dem selv.

 

Indhold: 

Vi  har taget udgangspunkt i det dramapædagogiske, og udarbejdet en aktivitet.

Aktiviteten starter med at børnene kommer ind i et afgrænset mørkt rum, hvor dukken Rikke og dukkeføreren sidder i en stol, mens der sidder en og spiller roligt musik på keyboard. Dette har vi valgt for at der skal være en stemning fra starten af, og de dermed træder ind i forestillingen, som venter på dem. Ovenstående har vi også valgt at gøre, for at skabe et miljø, der kan inspirere børnene til at deltage i aktiviteten. Ifølge Hanne Kusk, gør det at lave et fysisk univers, som passer til fortællingen, at børnene bliver spændte på hvad der skal ske og giver dem en mulighed for at få dybere ind i universet. Børnene sætter sig derefter på de tæpper der er lagt ud, og så går historien i gang. Rikke fortæller at hun har forberedt at de skal høre en historie. Men da hun åbnede bogen og fandt hun ud af at alle siderne var blevet væk, udover den første side. Hun læser den første side af bogen højt for os. Børnene hjælper derefter, Rikke med at skabe historien. Rikke fungere som legeleder under aktiviteten. Børnene er med til at finde på de forskellige karakter, som skal indgå i historien, og hvordan de skal være. Rikke afgrænser det, så der ikke er alt for mange forskellige, men at børnene agerer i nogle små grupper sammen f.eks. en gruppe prinsesser eller soldater. Når de forskellige karakter er fundet, så bliver hele rummet åbnet op, lyset tændt og så kan børnene se, hvad der har gemt sig i resten af rummet. I resten af rummet har vi lavet mange forskellige rekvisitter og udklædningstøj, som kan være med til at skabe de forskellige karakter. Børnene finder ud af, hvordan de vil klæde sig ud, og hvad de vil være.

Efterfølgende prøver vi at spille historien som et skuespil. Alle voksne indgår i historien, de voksne prøver at fordele sig imellem, de forskellige karaktere og børnegrupperne. Rikke er facilitatoren og fortælleren – som styrer historiens gang. 

Litteratur:

Andersen, D. (2011). Se, min sutsko er en sur gammel dame! – om leg og dramatisering i børnehaven. I D. Andersen, Musik og Drama (s. 99-124). Frederiksværk : Nautilus.

Clausen, B., & Hygum, E. (2015). Didaktik og planlægning af pædagogisk praksis. I D. Gravesen, Pædagogik – Introduktion til pædagogens grundfaglighed (s. 556-571). Aarhus: Systime.

Jørgensen, L. (2019). Pædagogens deltagelse i små børns lege. I L. S. Jørgensen, Legens Magi (s. 111-125). Akademisk Forlag.

Kusk, H. (2022). Kunstpædagogik med måske-universer . BUKS – Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, s. 18-38.

 

Gruppe 2 – Kreative udtryksformer (Udsatte boligområder)

Jeanett Zorba Jakobsen

Helene Fensteen Ravn

Dina Ilm-Munksgaard

Caroline Viggo Ullerup

Rasmus Blad Bjørkvad
puce20-ku08
puce20-ku08