Vores aktivitet går ud på at deltagerne får to stykker papir, et sort og et hvidt papir.
De skal herefter lave et kontrastbillede ved at rive et havdyr ud af den ene farve hvor det skal limes på den modsatte farve efterfølgende. Deltagerne får at vide at de skal rive i små ryk og at billedet skal nå ud til alle papirets fire kanter for at udfylde billedet bedre. Vi vil selv lave vores egne kontrast billeder som vi vil hænge op for at deltagerne kan se dem og blive inspireret. Herefter bliver de hængt op til fremvisning.

Vi har valgt denne aktivitet i forbindelse med vores valgfagsforløb som er billede- og værkstedsarbejde. Derfor har vi valgt en rive-aktivitet hvor deltagerne skal rive et havdyr ud af kraftigt papir. Vi har primært benyttet os af sort og hvidt papir, da vi vil arbejde med skyggeeffekter og kontraster.

Vores mål med aktiviteten er, at deltagerne får skabt et kreativt produkt gennem en æstetisk læringsproces. Udover dette så vil vi gerne opnå det, at deltagerne udvikler deres finmotoriske færdigheder. Endnu et mål med denne aktivitet er, at børnene skal træne deres tålmodighed og fantasi. Et andet mål ved aktiviteten var at se om deltagerne vil komme i en flow-tilstand i løbet af aktiviteten.

Igennem denne aktivitet bruger man meget finmotorikken, på den måde at man river en figur med små ryk. Derfor bliver finmotorikken trænet i at lave de små ryk, så det kommer til at ligne et havdyr. Derudover styrker det også ens fantasi, ved at man skal prøve at rive et havdyr ud fra den måde som man har i sin fantasi.

Os mennesker har en ide eller forestilling om at når vi laver et kreativt produkt skal det ligne noget som vi har fået ud fra vores egne oplevelser eller erindringer. Derfor er vi som voksne mere fokuserede på at vores kreative produkt skal ligne så meget som muligt. Derfor er det vigtigt for os at gøre tingene så præcist og tydeligt som man nu kan. Derfor er det også vigtigt at rive figuren i de små ryk for at figuren bliver mest tydelig og præcis. For at lave en figur på en anden måde end at klippe den, hvor den vil blive så pæn og præcis i formerne og kanterne, så lærer man at produktet ikke behøver at være så perfekt og præcist.

Derfor er denne aktivitet en god mulighed for at lærer at man ikke behøver at være så perfekt og at man godt kan undvære en saks. Processen er også en mulighed for at deltagerne kan udvikle deres kompetencer inden for kontrastbilleder.

 

Gruppe 2.

Clara, Daniel og Simone
pucf17-ku05v
pucf17-ku05v