Tag med på en eventyrlig robåd tur, hvor kun fantasien sætter grænser! I vores aktivitet, besøger vi færger, pirater og skydevåben.  

    Aktiviteten bestod i at lave en rammefortælling i fællesskab med en børnegruppe på seks børn i børnehavealderen. Det er en måde at starte en impuls hos børnene til en videre kreativ aktivitet. Selve rammefortælling er en aktiv fortælling, hvor man undervejs spiller det skuespil, som bliver fortalt i fortællingen. Det var vigtigt for os at fortællingen indeholdt bidrag fra børnene for at sikre deres medbestemmelse i forhold til aktiviteten. Da vi ikke havde kendskab til børnegruppens interesser, var denne aktivitetsform en essentiel måde at skabe en relation til børnene. 

 

Målet med aktiviteten var derfor at børnene blev legende og kreative, og at der blev skabt en impuls i børnene, så de fik lyst til at deltage i den skabende proces. Dette på baggrund af Vicki Sielings definition af kreativitet; “Kreativitet defineres ved, at gamle komponenter sættes sammen på nye måder. Vi sætter komponenterne fra den kendte verden sammen i nye kombinationer, og derudaf opstår nyheder, det mulige” (Sieling, 2013 s. 12).

    Ifølge Malcolm Ross tager kreativitet udgangspunkt i en impuls. Impulsen igangsætter og udfordrer vores kompetencer inden for fantasi, sansning, mediering og håndværk – det potentielle rum. Impulsen og det potentielle rum kommer til udtryk i en legende atmosfære. Ifølge Ross kan man ikke være kreativ, hvis ikke man besidder evnen til at lege, da legen er udgangspunktet for den skabende og æstetisk virksomhed (Austring & Sørensen, 2006).

 

Fortællingen tog udgangspunkt i at vi sad i robåde, som skulle transportere os rundt i fortællingen. Til at illustrere bådene under fortællingen, brugte vi tæpper, hvor hvert barn fik deres eget tæppe som deres personlige båd. 

    Efter rammefortællingen gik vi ind i et værkstedslokale, hvor børnene nu skulle bruge deres nyskabte impuls til at kreere deres egne små personlige robåde ud af genbrugsmaterialer, som kunne bruges til bordteater og Puppet Pals. I værkstedslokalet havde vi skabt rammerne til at kunne udfolde sin kreativitet ved at alle materialerne (maling, genbrug,mm.) var stillet/lagt op på bordet.

    Ifølge Mikkel Boysen kan valget af materialer hæmme den kreative proces, og at det ligefrem kan ødelægge processen, hvis ikke det rette materialer er tilgængelige (Boysen, 2020). Derfor havde vi gjort os overvejelser om, at have så mange forskellige materialer med som muligt. 

    Hansjörg Hohrs har udviklet sin teori om den æstetiske læreproces, der består af den empiriske, den æstetiske og den diskursive læringsmåde. (Austring og Sørensen, 2006). Ved at have lavet vores egne modeller af små både først, som vi havde med ude i institutionen, benyttede vi den empiriske læringsmåde ved at de gav børnene et indtryk af, hvordan en båd kunne se ud, og som hjalp dem videre til den æstetiske læringsmåde. Den diskursive læringsmåde kom i spil, da bådene var færdige og vi snakkede om de forskellige typer både.  

 

Bådene blev brugt til andre æstetiske udtryksformer – nemlig animationsprogrammet PuppetPals. Her lavede børnene deres egne små videoer med bådene og fik dermed skabt deres eget udtryk. 

    PuppetPals er en app,som kan bruges til at lave todimensionelle animationsfilm. Efter en kort introduktion, er programmet meget let at bruge for børnene, som kan deltage i at tage billeder af filmens hovedpersoner og baggrunde. Ideen med programmet er, at børnene har mulighed for at skabe deres egne fortællinger, samt at fordybe sig i programmets forskellige muligheder for baggrundsskift og zoom-funktioner. 

 

Litteratur: 

  • Austring, B. D. og Sørensen, M. (2006). Æstetisk kommunikation. I B. D. Sørensen, Æstetik og læring – Grundbog om æstetiske læreprocesser. Hans Reitzels Forlag.
  • Boysen, M. S. (2020). Kunst, æstetik og håndværk. I M. S. Boysen, Tæt på pædagogik (s. 195-203). København: Hans Reitzels Forlag.
  • Sieling, V: Kreativitetens psykologi (2013) Vera, nr. 65

 

puce19 – ku03s, gruppe 5: Kamilla, Rikke og Sophie
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s
puce19-ku03s