Kære medstuderende, undervisere og gæster på dette site. 

 

Robot World byder dig på en personlig og kreativ upcycling. I denne verden åbner vi dørene op for genbrugens mange fine muligheder. I skal forvandle genbrug til unikke robotter med personlig udsmykning og egenskaber.

 

I forbindelse med et feltbesøg på en SFO blev vi mødt af et kreativt værksted, hvor børnene arbejdede med typiske kreative aktiviteter – og perleplader kan helt klart noget, men vi kunne godt tænke os at udfordre og motivere børn til at opfinde, lege og eksperimentere på tværs af materialer. Derudover oplevede vi én dreng i værkstedet, og derfor er det vores interesse at imødekomme begge køn ved at skabe et rum og en aktivitet, som vi håber, kan favne mange forskellige interesser og tanker.

 

Forløbet henvender sig til skole-fritids området, herved børn i alderen 6-9 år. I forløbet forvandler børnene en dåse flåede tomater eller en simpel dåsetun til verdens sejeste robot. Hvordan den skal se ud, er der ingen regler for. Man kan både bruge kapsler, knapper, ledninger, garn, ispinde, piberenser og palietter – kun fantasien sætter grænser.

 

Robot World foregår på gulvet med opdelte arbejdszoner, hvor børnene vil kunne arbejde med de forskellige materialer. Da vi befinder os på gulvet, er det begrænset, hvor mange man kan være oven i alle materialerne. Vi anbefaler derfor et maks. antal på 10-15 børn og en voksen eller to ville ikke skade, således er der plads, tid og hjælp nok.

 

For at skabe en stemning og stimulere fantasien bliver værkstedet forvandlet til et Space-værksted med stjerner og sølvpapir omkring os. Formålet med forløbet er at give børnene mulighed for at arbejde med genbrugsmaterialer samt at udvikle deres håndværksmæssige- og kreative kompetencer og fantasi. Vi ønsker samtidig også, at børnenes robotter kan anvendes i andre lege såsom historiefortælling, teater eller film.

 

Yderligere har vi også haft blik for lovgivning og vores forløb læner sig op ad folkeskolelovens paragraf 1, Stk. 2. 

“Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle”. 

Til at præsentere det teoretiske aspekt i aktiviteten, benytter vi Malcolm Ross model over den æstetiske proces. Modellen belyser, hvordan man kan udtrykke sig gennem en legende proces.

 

Impuls: Drivkraften i denne opgave er at skabe en robot. Vi kunne godt tænke os at udfordre og motivere børnene på tværs af materialer som er delt op i zoner. Da vi arbejder med rummets udtryk, håber vi dette vil give børnene indtryk, hertil impulser. Impulsen kan forstærkes med nysgerrighed for de mange forskellige materialer. Forhåbentligt vil dette give børnene lysten til at skabe noget.

Leg: Den legende proces er kendetegnet ved at fremstille, fantasere, udvikle og eksperimentere. Det legende element kommer til udtryk i forløbet ved at børnene har frie tøjler til at vælge, udvikle og eksperimentere sig igennem deres robot.

Sansning: At arbejde med sanser er grundlæggende i en æstetisk læreproces, da der er sammenhæng mellem sansning og følelsesmæssige indtryk. Både rummets udtryk og materialerne indbyder til fantasi, leg og kreativ udfoldelse, hvor børnene skal bearbejde og organisere deres indtryk.

Fantasi: Fantasi dækker over personlige elementer, følelser, ønsker og behov. Vi bruger vores indre billeder til at bearbejde oplevelser, som efterfølgende bliver brugt til at skabe mening og produkt.  I vores forløb stimuleres børnenes fantasi ved at de både skal bearbejde indtrykkene og derefter skabe en robot.

 Media: Betegnelsen media dækker over den enkelte udtryksform med dets tilhørende teknikker, materialer og redskaber. I vores forløb skal børnene arbejde med udtryksformen ‘mix media’, der beskriver en udtryksform, hvor man kombinerer og sammensætter forskellige materialer og teknikker. Samlinger, collager og skulpturer er eksempler på dette.

Håndværksmæssig kunnen: At kunne beherske media, i dette tilfælde mix media, forudsætter at børnene tilegner sig håndværksmæssige kunnen. I robot-forløbet præsenteres børnene muligvis for ukendte materialer og teknikker – om der skal limes et væld af materialer på maddåser, modelleres eller bores huller, kræver at børnene gennem eksperimentering og learning by doing tilegner sig denne kunnen.

 

 

Gruppe 4

Camille Elena Petersen

Maryam Torfi Zadeh

Matilde Bengtson

Rebekka Gribskjold

 

Litteratur

Ringsted, S. (2008). Æstetik – et nyt og dog gammelt begreb, i: Ringsted, S & Froda, J. Plant et værksted. 3. udgave. Hans Reitzels forlag
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v