Kreative udtryksformer: Leg, drama og teater

 

 

Målgruppe
Vores målgruppe er børnehave børn på 5 år, da vi mener at deres kognitive og sociale kompetencer har en større udvikling end børnehave børn i alderen fra 2-4 år. Ifølge Abildgaard og Wright , gør børn i denne målgruppe brug af drama i deres lege, da de indlever sig i deres roller samt gør brug af forskellige tilgængelige rekvisitter, situationer samt instruerer hinanden, og påtager sig en rolle. De lege vi har lavet med den målgruppe vi har været ude og besøge, har selvfølgelig været tilrettelagt deres alder. Vi har valgt at lave legene lidt om, for at fange den nye målgruppes interesse, og for at få brugerne til at deltage i aktiviteten.

 

Indhold
Vi har valgt at lave en leg der kaldes ”Her kommer vi”. Den har vi valgt da brugerne kommer igennem leg og drama. De får mulighed for udfoldelse og leve sig ind i en anden rolle samt udtrykke følelser og være kreative.
Legen foregår således:
Brugerne bliver inddelt i to hold. Hvert hold skal gå ned til enden af rummet, hvor de har ”hjemme”, og skal stå med ryggen mod væggen. Holdene får hver deres tema, emne eller et ord som de skal fremvise uden lyd. Først skal holdet snakke om hvordan de vil udføre det og vise dette til det andet hold. Det ene hold starter med at gå på en lige række næsten ned til det andets hold ”hjemme”. De skal udføre øvelsen som de har fået, og det andet hold skal gætte det. Når det andet hold har gættet det, skal det hold der lige har udført øvelsen, løbe tilbage, og de andre skal prøve at fange dem. Dem der bliver fanget bliver en del af det modsatte hold. Sådan forsætter det til alle er på samme hold, og derved er alle vindere.

Brugerdeltagelse
Vores rolle og deltagelse i legen afhænger meget af målgruppen. De mindre børn skal støttes og hjælpes noget mere i processen end de større børnehave børn. En måde at støtte barnet/børnene på er, at være ved siden af i legen og støtte børnenes ideer og påfund da det er med til at forbedre deres improvisation og den skabende leg.
Hvad angår vores nye målgruppe, er vores rolle at gå ved siden af i legen, da det for os er den bedste mulighed for at holde et bedre overblik i rammelegen.

Af: Amalie Kjærsgaard Gustavussen, Sara Fraenkel, Simone Barkov Andersen og Ammanda Jæger

CPE15o-KU16D