Rundt om bordet

Vi har valgt og tage udgangspunkt i aktiviteten rundt om bordet som stammer fra bordtennis. Rundt om bordet er et konkurrencepræget spil som går ud på at du har x antal deltagere (minimum 4) et bordtennisbord, bordtennisbold og bats. Spillet går ud på at man skiftevis skal skyde bolden over nettet, hvorefter bolden skal ramme den modsatte side og derefter løbe bag køen på den modsatte side af bordet. Hvis man ikke rammer bordet eller ikke når at slå til bolden “dør” du og skal derfor sidde ude og vente til der er fundet en vinder. Når der kun er 2 deltager tilbage skal de møde hinanden i et normalt spil bordtennis det foregår 1vs1 til den ene får 3 point.   

Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag

At skabe et fællesskab med bordet som arena, med fokus på social trivsel og mental sundhed. Vores aktivitet skal hjælpe vores målgruppe med  bl.a. identitetsdannelse, sociale kompetencer og relationsdannelse. 

Da “normal” bordtennis er 1 mod 1, eller 2 mod 2, er Rundt om bordet et mere socialt tilgængeligt spil. Her kan der være op til 8 personer med, som skal indgå i de her fællesskaber som bordet indbyder til. I aktiviteten er alle med på samme vilkår, og regler og normer gælder for alle. Så for at blive “accepteret” i denne aktivitet, skal man indgå i fællesskabet på lige fod med alle andre. Der kan vi argumentere for at det er med til at udvikle børnenes sociale kompetencer. Ved at indgå i et fællesskab ved at spille rundt om bordet, har børnene en chance for at “vise sig frem”, og prøve at skabe en identitet, som fk.s. sjov, god, hurtig el. Igennem aktiviteten kan individet spejle sig i sine medspillere, og derved skabe en ide om hvem de er, når de spiller Rundt om bordet (Senderberg, Kortbek, & Bahrenscheer, 2017, s. 44).

Hvem er målgruppe/aldersgruppe

Klubbørn, 4 klasse og opad, men aktiviteten kan godt benyttes på andre aldersgrupper

Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)

Vi vil gerne have der er 10 deltagere til vores aktivitet, men jo flere deltagere der er til stede jo flere borde skal der bruges for at der er flow i aktiviteter og der ikke kommer så mange spilstop. Man kan sagtens også være færre end 10 deltagere, så er spillet kortere og kommer oftest flere spil


Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer? 

Ditte Winther-Lindqvist som er forsker ved Aarhus Universitet taler om de sociale konsekvenser som rummet kan have, f.eks. som en medspiller eller modspiller. Dvs. at hvis rummet ikke er tydeligt kan det lægge op til en konflikt, modsat hvis rummet tydeligt viser hvad det skal/kan bruges til kan det afvæbne konflikter. Konflikter, der kan opstå i praksis, i højere grad skyldes et dårligt pædagogisk rum end det muligvis skyldes børnene så det er vigtigt at de fysiske rammer viser hvad der skal til at foregå i rummet og at tingene er klargjort.Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Vi har valgt at lave niveau opdeling af bordene for at se om det er med til at skabe bedst muligt flow i vores aktivitet, og på denne måde være med til at give deltagerne mere deltagelses lyst da de er på samme niveau ved bordet. Igennem dette vil vi observere om det er det vi skal gøre fremadrettet.

  • Markus, Jeppe, Lasse & Patrick. Gruppe 3

.  
puce19-sb01