l og rammer:

Målet med vores aktivitet er at styrke fællesskabet i en gruppe, som ikke kender hinanden på forhånd, eller man er ny i en gruppe. Spillet er sjovt og nemt aktivitet hvor alle kan deltage. Det handler også om at kunne bevæge og reagere hurtigt. Vi har valgt at tage udgangspunkt i praksisfællesskaber.

Aktiviteten:

Vores aktivitet er rundt om nettet – badminton, hvor deltagerne inddeles i 2 hold alt efter hvor mange deltager der er. Hver deltager starter med et liv, når bolden tabes mister man et liv og er ude af spillet. Aktiviteten går ud på at der står to hold og lige deltagere på hver side i en række, hvor det gælder om at ramme fjerbolden således at den kommer over nettet til den anden banehalvdel sådan at modstanden ikke kan nå at ramme bolden før den rammer jorden. De to forreste i hver række går ind i banen, den ene spiller bolden over på den anden side, løber om nettet  og ender bagerst i rækken. spillet fortsætter indtil der kun er to spiller tilbage.

Didaktiske overvejelser:

Inden vores aktivitet har vi lavet en SMTTE for vores aktivitet. Vi har valgt vores aktivitet skal være badminton rundt om nettet, hvor der udvikles fællesskaber og kommunikation mellem deltagerne. Aktiviteten er god og let at spille, alle kan deltage, men kan justere på sværhedsgraderne ved at tilføje smash eller cut eller om det det skal gå hurtigere. Aktiviteten er med til at inkludere deltagerne.

Hvad er vores formået 

formålet med vores aktivitet er at man skal lære at indgå i fællesskaber. ifølge definitionen af lave og Wenger, læring er noget der sker i et praksisfællesskab, for at denne sociale læring sker, Wenger mener at praksisfællesskaber en en afgørende faktorer (Sederberg et al.2017)

Spillet er nemt, man bestemmer selv hvor mange liv man vil starte med, f.eks. et eller tre liv, så hvis man har tabt fjerbolden efter tredje gang er man ude af spillet, eller efter et liv. Når man er ude af spillet, står man ofte sammen med de andre deltager, der vil muligvis opstå kommunikation og dialog mellem deltagerne.

 

Litteratur:

  • Sederberg, M., Kortbek, K. & Bahrenscheer, A. (2017). Bevægelse, sundhed og trivsel i skole og fritid. Hans Reitzels forlag.

pucf20-sb02
pucf20-sb02