Vi har valgt, at spille badminton, da vi ønsker at udvikle vores motorik, bevægelse, sociale kompetencer og lærer badmintons regler at kende. Endvidere ønsker vi, at styrke vores koordination, udholdenhed samt vores kondition. Vores aktivitet kan bl.a. være med til, at skabe bevægelsesglæde, flow, samarbejde, forbedre ens kommunikation og lyst til motion og bevægelse. Formålet med vores aktivitet badminton er, at fremme fællesskabet blandt børnene.

 Vi har valgt at vores målgruppe er indenfor skole/fritidsområdet og er børn og unge fra 7-12 år. Aktiviteten egner sig alt fra 4-20 deltagere og er derfor meget bred. Deltagerantallet mener vi afhænger af rummets størrelse og hvor mange badmintonbaner der er til rådighed. De fysiske rammer for vores valgte aktivitet er, at man befinder sig i en hal, hvor der er mindst én badmintonbane. Desuden tildeles alle en ketcher og hver gruppe får en fjerbold.

 

Vidensmål Færdighedsmål
Aktivitetsmuligheder inden for sundhedsfremme, idræt og bevægelse samt om didaktik og metoder til at lede og understøtte processer og aktiviteter. Tilrettelægge og lede sundhedsfremmende aktiviteter og bevægelsesaktiviteter, som inddrager børn, unge og voksnes perspektiv i processen.
Metoder til evaluering af processer og aktiviteter med fokus på sundhedsfremme og bevægelse. Analysere og evaluere gennemførte processer og aktiviteter med bevægelse og sundhedsfremme, herunder vurdere forandringspotentialet for det enkelte menneskes forhold til sundhed og bevægelse.

 

Vores program:

Intro:

  Vi forklarer, hvorfor vi har valgt badminton og herefter kommer vi ind på vores målgruppe. 

   Vi fortæller, hvad vi skal lave? Og hvorfor?

–   Vi slutter af med, at fortælle om opvarmning og udstrækning og vigtigheden af det. 

–   Formålet med vores opvarmning er, at varme muskler og led op og udstrækning

      for at smidiggøre muskler og forebygge skader.

 

Opvarmning med musik – Skud til hinanden, 2 og 2 (5 min):

  Vi forklarer og viser, hvordan holder man på ketcheren i baghåndsslag og forhåndsslag.

  Vi viser de forskellige badminton slag: serv, smash, lange og korte skud

–   Herefter spiller vi to og to sammen, for at øve de forskellige slag og få flow i spillet.


Spille rundt om nettet (10-15 min)

  Vi starter ud med en øve runde af almindelig  “Rundt om nettet” og derefter spiller vi “Rundt om nettet – with a twist”

–   Vores udgave af “Rundt om nettet” har et element fra stikbold, hvilket vil sige, at hvis man dør så går man ud af banen. Man skal huske, hvem man er død af da man lever op igen, når den man blev dræbt af er død. 

  Vi spiller på hele banen og har flere net i spil, ca. 5-6 på hver bane. Vi (pædagogerne) vil have en observerende/støttende rolle eksempelvis som dommer.

 

Faglige og didaktiske overvejelser: Vi vil inddrage Mosers blomst, da blomsten kan være med til at tilrettelægge, planlægge og udføre en didaktisk aktivitet i pædagogisk praksis (Bahrenscheer, K og Sederberg, 2018). Ifølge Moser og Herskind kan modellen bl.a. bruges til at give et indblik og forståelse af, hvilke læringsområder der evt. kan komme til udtryk, når der arbejdes med krop og bevægelse i et didaktisk perspektiv. Ydermere vurderer Moser og Herskind at den didaktiske model ikke symbolisere, at krop og bevægelse altid er den vigtigste tilgang til læring. Derimod belyser blomsten, at der gennem bevægelsesaktiviteter samt leg ligger en positiv udvikling i forhold til barnets læring i den pædagogisk praksis (Bahrenscheer, A., Kortbek, K. og Sederberg, M., 2018). Blomsten lægger op til evaluering og justering og kan bruges i sammenhæng med forskellige mål for bevægelsesaktiviteter. Endvidere kan modellen bruges til at fremme sundhed og viden herom. 

Af
Freja Malmborg Rønne (paed205561)
Sofia Boujari (paed205787)
Line Christensen (paed205473)
Louise Wind (paed205273)
Kamilla Ibsen (paed200462)
Silja Christiansen (paed200228)
Hold: Puce20-sb02

 

Billeder af vores aktivitet: 

Skud og slag

Rundt om nettet

 

puce20-sb02
puce20-sb02
puce20-sb02