Seminardag – Modul I CPE15o – SB12

 

Vi er i dagtilbud, med sundhedsfremme og bevægelse, hvor vi har fået lov at komme i en børnehave og lave nogle forskellige aktiviteter med henblik på sundhed og bevægelse. Vores fokusområde har været af at styrke det sociale fællesskab i børnegruppen og forbedre deres motoriske færdigheder. Vi valgte en gruppe på 12 børn, som var blandet fra alderen 3-5 år. Vi valgte at bruge et afgrænset rum, som til dagligt bliver brugt til rytmik, musik og teater. Vi valgte dette rum for at begrænse distraherende elementer, da institutionen er meget stor.

Vi valgte at starte med en opvarmningsleg, hvor vi havde fokus på de motoriske grundbevægelser, såsom at hinke, hoppe, dreje, trille og balancere til vejledende stykke musik. Derefter valgte vi en leg, hvor vi skulle fange hinanden i en kæde, så børnene fik en føling med at være med i fællesskabet og berøring, hvor koordinationen blev udfordret. Som tredje aktivitet valgte vi at lave legen musefanger. Legen har fokus på rytmik, som går ud på at børnene skal nå i musehjemmet, som er en måtte, hvor de skal nå hjem inden de bliver fanget af katten. Katten spiller på trommer, når trommerne stopper, skal musene løbe ind på måtten. Hvis de bliver fanget, skal de være med til at spille på tromme og fange de resterende mus. Da forløbet gik godt og børnene stadig var koncentreret, valgte vi endnu en rytmisk leg, hvor vi stod i en rundkreds. Her gik det på skift med at vælge en bevægelse, efter ens navn blev sunget, som de andre skulle efterligne. Mellem hver leg, satte vi os i en rundkreds, hvor vi forklarede næste leg, hvilket gjorde at vi bedre kunne fastholde deres koncentration.

Vi har valgt den deduktive metode, hvor vi havde helt faste rammer for, hvad vi skulle, da vi havde planlagt forløbet på forhånd. Som legen forløb, blev legen til sidst rammestyret, da hver enkelt barn skulle vælge en bevægelse, som de andre skulle imitere. I starten valgte vi at sætte os i en rundkreds, så vi mødte børnene i børnehøjde. Dernæst valgte vi at forklare lidt om os selv og forklare hvad vi skulle lave, for at børnene fik indblik i de aktiviteter vi havde planlagt. Da salen normalt bliver brugt til rytmiske sanglege om fredagen, glæder børnene sig altid, og har derfor et ekstremt højt energi niveau. Hvilket gjorde at vi derfor valgte at sætte os i en rundkreds mellem hver aktivitet, for at børnene kunne holde fokus på den næste aktivitet, som vi skulle igangsætte.
CPE15o-SB12