Vi har været ude og lavet et rytmikforløb med en gruppe med 10 børn på 5 år.

Vigtigste anvendte teknikker, faglige kernebegreber og didaktiske pointer.
Flow (Csikszentmihalyi) og Zonen for Nærmeste Udvikling (Vygotsky)

Disse to teorier viser vigtigheden af at man som pædagog skal vurdere, tilpasse og afstemme aktiviteter efter børnenes niveauer. Da det er demotiverende for børnene hvis de går igennem en aktivitet uden en succesoplevelse, det vil gøre at de senere hen ikke vil have motivationen til at prøve andre aktiviteter og udfordre sig selv.

Ved at børn formår at få succesoplevelser, er det med til at styrke barnets alsidige udvikling og at føle sig som et unikt menneske med selvtillid og selvværd og tiltro til at prøve nye udfordringer da de har en følelse af at de er i stand til at opnå målet. Denne selvtillid opnås også via fysiske fornemmelser, verbal feedback og ved at se, hvad andre gør. (Andersen & Brøndsted, 2012)


Aktivitetshjulet (Mads Hovgaard, 2009):

Krop: I denne aktivitet er både berøring, kropsbevidsthed, koordination, sanser og motorik på spil.

Tid: Vi havde en tidsplan over den time aktiviteten forløb sig over. Selvom vi havde planlagt vores aktiviteter så det ville passe med tiden, måtte vi dog alligevel skære to aktiviteter fra da der ikke var tiden til det. Aktiviteten foregik i forskellige tempi. Der blev skiftet mellem rolige lege og nogle mere aktive lege. Afslutningsvis skulle alle ligge ned og slappe af mens der blev spillet roligt musik.

Relationer: Nogle af aktiviteterne var selvstændige og andre lagde mere fokus på relationerne da de f.eks. skulle være to og to sammen.
Under “Goddag sangen” hvor det enkelte barn skulle præsentere sig selv, holdte nogle af børnene sig tilbage, men de andre børn var gode til at hjælpe hinanden.

Fokus: Det overordnede mål var at børnene skulle have mere bevægelse ind i hverdagen.
Målet for forløbet var at styrke børnene motorisk (Kjær & Wiegaard, 2013) og socialt (Løntoft, 2012).

Rekvisitter: I aktiviteten blev der benyttet; musik, små bolde og en kost.

Energi: Der var en god stemning og børnene viste interesse, var glade og deltagende. Løbende var der nogle udfordringer, men vi gjorde meget for at få børnene med igen.


Vigtige rammeforudsætninger for jeres tiltag/aktivitet/proces

For at kunne lave vores aktivitet skal der være et rum hvor det er muligt at lukke døren til og plads til bevægelseslege. Vi fik stillet personalestuen til rådighed og måtte flytte borde og stole for at få plads til aktiviteten.


Formidling af tiltaget herunder hvordan det formidles til brugerne/faglige kolleger

Når vi præsenterede aktiviteterne for børnene var det en blanding af at vise og fortælle børnene. Det kom an på om det var en aktivitet de kendte eller ej, dem de ikke kendte forklarede vi og viste før vi gjorde det med børnene.

CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15