Safaritur på UCC

        Vær med til at puste liv i UCC´s safari kæledyr

 


                        

 

Modul H og I

 • Fokus og indblik i æstetiske lærerprocesser og igangsætning af aktiviteter igennem værksted, drama og musik

Målgruppe

 • Skole – fritids området
 • 0-3. Klasse
 • Praksis besøg i 0.B

Formål

 • Børnene får det samme indblik i de forskellige æstetiske lærerprocesser, som vi selv har erfaret igennem modulerne
 • Fokus på leg og læring
 • At skabe et rum der lægger op til flow

Rammeforudsætninger

 • Tilrettelagt aktiviteten så den var aldersvarende
 • Fokus på at skabe trygge rammer forud for aktiviteten
 • Refleksioner i forbindelse med valg og opsætning af lokaler
 • SMTTE-model
 • Bestræbelse efter at skabe et rum med frie rammer, idéer og plads til mangfoldighed

Praksis besøg

 • Dagen bestod af tre aktiviteter med Safari tema. Vi har valgt at anvende Hansjörg Hohrs teori til at analysere dagen: den empiriske, den æstetiske og den diskursive læringsmåde

Den empiriske læringsmåde – Safaritur

 • Den empiriske læringsmåde (at føle, mærke og udforske for at danne sig nye indtryk)
 • Børnene sad på måtter i en cirkel, som var deres safaribil
 • Styring af legen: tromme i forskellige tempoer, mens der var en fortælling om turen
 • Spurgte børnene hvad dyret kunne, hvordan det så ud, samt bevægede sig, hvorefter børnene ”legede” dyrene sammen med os

Den æstetiske læringsmåde – Safari dyr

 • I den æstetiske læringsmåde er formålet, at de indtryk man har gjort sig i den empiriske læringsmåde skal udtrykkes æstetisk
 • Børnene vælger en af de dyr vi legede på safarituren, som de nu skulle klippe ud og tegne ansigter på med neocolor farver
 • Male med ecoline maling, og puste til det for at se hvilke mønstre det laver

Den diskursive læringsmåde – Evaluering

 • Den diskursive læringsmåde har fokus på, at tale om de nye indtryk og udtryk man har gjort sig
 • Børneinterviews: de fortalte hvordan dagen har været
 • Klassesamtale: snakkede om hvad de havde lært om de forskellige dyr, så de fik mulighed for at sætte ord på hele oplevelsen

I vores jungle får du mulighed for:

 • Se videoer af børnenes safaritur
 • Se børnenes safaridyr
 • Vær med til at puste liv i UCC´s nye kæledyr
 • Scanne QR-koder, og høre børnene fortælle om deres oplevelser
 • HUSK AT DOWNLOAD QR SCANNER APP’EN

 

Simon Kampmann, Melanie Franck, Eleanor Thomsen – Kreativeudtryksformer på tværs
CPE15o-KK11
CPE15o-KK11
CPE15o-KK11