På Seminardag tager gruppen udgangspunkt i de aktiviteter, vi har udført med børnehavebørn i en specialbørnehave. Inden for SOS-området arbejder vi ofte med brugere, som har kognitive samt fysiske funktionsnedsættelser.

Vi stræber efter at skabe en aktivitet, som er inkluderende og giver mulighed for alle kan udtrykke sig æstetisk. Gennem rammeleg lægger vi vægt på, at børnene kan sanse og derigennem sættes fantasien i gang, for til slut at kunne udtrykke sig æstetisk. Den æstetiske udtryksform, der blev introduceret for børnene, er en alternativ måde at male på, hvor pensler og regulær maling ikke bruges, men derimod sæbebobler, så alle, uanset fysisk formåen, kan være med.

 

 

 

Rammeleg er den planlagte leg imellem brugere og igangsætter. Igangsætteren stiller rammer op for den/de lege, der skal leges, og indenfor disse rammer, har brugerne mulighed for at udfolde sig. Rammelegen er dog også formbar, da den er udformet ud fra fælles oplevelser og interesser. I fællesskabet skabes og udformes legen og de rammer, de befinder sig i, ud fra deres fælles fantasi og opfattelse. Motivation er en vigtig faktor i rammeleg. Dette skabes, blandt andet, ved at lade brugernes egne interesser have indflydelse på udformningen. Derved kan brugerne udvikle ejerskab under udførslen af legen. Omfanget af samspillet imellem de medvirkende parter har også indflydelse på rammelegens form[1].

 

Vi oplever omverdenen via vores sanser, og gennem sansetræning opnås der mulighed for at etablere, samt videreudvikle vores sanseapparat. Dette giver mulighed for at styrke evnerne til at opleve, samt begribe verden gennem vores sanseindtryk. Ydermere knytter vi sanser til vores sanselige erfaringer og det er gennem vores sanser, vi perciperer de æstetiske sider i verden. [2]

Uden vores sanser har vi ingen mulighed for at opleve eller selv skabe æstetik. I pædagogisk sammenhæng er det derfor vigtigt at fokusere på at stimulere, etablere og udvikler brugerens sanser.

Fantasien spiller en væsentlig rolle i forhold til vores evne, til at udtrykke os æstetiske. Det er nemlig i fantasien, at vi henter vores ideer til at omsætte indtryk af verden til æstetiske udtryk. [3] Det er vigtigt at skabe rum til at stimulere fantasien for, at der derefter kan opstå ideer. Ideerne kan derefter omsættes og udtrykkes på æstetisk vis. [4]

Ved at forbinde de tre ovenstående elementer, har vi udarbejdet vores aktivitet. Rammelegen skaber en sjov kontekst, hvori sansningen bliver mulig, og fantasien kan få frit spil. Gennem disse indtryk opstår der mulighed for et æstetisk udtryk. Vi bruger Malcolm Ross’ model angående hans opfattelse af dialektikken i den skabende proces[5],

hvor man starter med et indtryk (her rammeleg og sansningen), og slutter med et udtryk (her sæbebobleværkerne). I et kontinuerligt forløb ville der være mulighed for at opstå nye indtryk, og derved også nye udtryk.

 

 

 

 

[1] Børns lærerige leg. Stig Brorström, 2002, Psyke & Logos, 6. Rammeleg s. 462-464

[2] Æstetik og læring. Austring Benny D. og Sørensen Merete år 2006 forlag socialpædagogisk bibliotek Hans Reitzels forlag. Kapitel 6 Æstetik og uddannelsestænkning. S. 157

[3] Ibid. S. 158

[4] Ibid. S. 159

[5] Ibid. S. 149

 

Nanna Sloth Nielsen, Aya Hansen & Katja Petersson
CPE15o-KU11I