Introduktion

SafeSpace – et anonymt klubtilbud til børn- og unge i misbrugsfamilier.

Mange børn- og unge der vokser op i misbrugsfamilier, døjer ofte med de samme udfordringer. De udvikler strategier, som ”voksen-barn-problematikker” hvor de som børn påtager sig et voksent ansvar. Disse strategier vil følge med dem op i voksenlivet, hvis de ikke får mulighed for at arbejde med dem. Vi tror på, at med de rette rammer og den rigtige mission, kan vi være med til at forebygge- og støtte børn- og unges sociale og mentale helbred, samt at være stabile voksne i deres liv.

Vi ønsker at skabe et klubtilbud, hvor tryghed og rummelighed er nogle af grundværdierne i samværet med hinanden. I SafeSpace kan man benytte sig af forskellige tilbud og deltage i en række af aktiviteter. Vi ønsker at skabe et sted, hvor de børn- og unge der kommer, har lyst til at tage del i planlægningen og være med til at forme det klubtilbud der giver mening for dem.

Idéen om et åbent klubtilbud kommer af at vi ønsker at skabe et tilbud, hvor børn- og unge kan henvende sig uden frygt for at de eller deres familie bliver registreret i systemer, før den unge har fået forståelse af hvorfor af hvordan systemet og processen ser ud, og at det er til for at hjælpe dem. For nogle børn- og unge kan SafeSpace være den første håndsrækning, hvorfor den så vidst muligt, bør være på deres præmisser. Vi ønsker at give vejledning til de unge der henvender sig, og bidrage til en forhåbentlig bedre, endda mere positiv opfattelse, af hvordan vores sociale sektor fungerer, og hvorfor det er vigtigt at række ud når man har det svært, eller brug for hjælp.

Personalet i SafeSpace vil hovedsageligt bestå af pædagogisk personale, der forinden opstart har modtaget særligt tilrettelagt undervisning/kurser, for at sikre optimal indsigt i målgruppen og klubbens arbejde. Da en andel af arbejdet vil række ud over det gængse pædagogiske fagområde, vil der ydermere være tilknyttet en række af andre faggrupper til at understøtte et helhedsorienteret arbejde. Vores klubtilbud vil være en af mange aktører i et større puslespil, hvor tværprofessionelt, såvel som tværinstitutionelt samarbejde er centralt. Vi forventer at personalet udviser autencitet og er i stand til at kunne rumme de unge der kommer i safespace, da vores værdigrundlag bygger på at være tilgængelige og åbne overfor de ting de unge kommer med.

SafeSpace er en del af en paraply orgination, som hjælper den unge med at finde de helt rette hænder der skal kunne hjælpe dem videre i deres liv. Vi ved hvilke andre organisationer og tilbud der findes, og ønsker at have et bredt netværk, således at de unge oplever at få den hjælp der er så relevant for dem, som muligt.

André, Emil og Maria

puce21-se01