Puce21-sb02 Grp. 7, Anna, Auguste, Christoffer, Helena, Rasmus

Vores målgruppe er udsatte unge, der har det svært socialt. I aktiviteten har vi fokus på blandt andet kommunikation, fællesskab og inklusion. Vi har valgt at bruge en didaktisk metode, der tager udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske model.  

Aktiviteten er en version af volleyball, hvor der er fire personer om et udklippet lagen, hvor en ærtepose skal kastes over på den modsatte banehalvdel med lagnet. Der scores et point når modstanderen ikke griber posen, hvorefter at holdet der scorede pointet, skifter en spiller ud med en af deres spillere der står på sidelinjen. 

Aktiviteten som vi har udviklet, er en bold-aktivitet med udgangspunkt i netspil og træfspil. Boldspillet er ideelt for vores målgruppe, da deltagerne skal indordne sig efter de færdige spilleregler. Samtidig er vores boldaktivitet inkluderende, hvor vi har lagt vægt på, at alle vinder sammen, så alle får en succesoplevelse, og ikke bliver ekskluderet grundet deres boldfærdigheder. Herefter er der også plads til forskellighed, og boldspillet kan nemt, med forskellige variationer, tilpasses til de forskellige individer, der deltager i spillet.

Inklusion beskrives af Methling som ”at medregne, at indbefatte nogle, at omfatte det hele”. Det betyder at vi som pædagoger skal kunne tilpasse spillet med spillerne, kontra det modsatte. Derved bliver det ikke spillerne, som ikke er i stand til at deltage, og ikke kan finde ud af spillet, men derimod os, som skal have hvert enkelte individs udfordringer og nuværende evner i mente. Dette taler ind i trivsel – et menneskets velbefindende. Spillerne kan få udviklet deres sociale kompetencer gennem de relationer der dannes.

De udvikler boldspilsfærdigheder, som kan give en følelse af succes. De får desuden bevæget sig, som kan udløse dopamin, og styrke kroppen. Vi har ved hjælp af stigen planlagt en indledende øvelse, der er med til at skabe progression op til selve aktiviteten. Dette har vi gjort ved hjælp af boldspilstrappen. Da man som udsat ung tit føler sig forkert og ekskluderet fra fællesskabet, er det vigtigt i vores aktivitet at alle føler sig velkommen. Vi ved, at når personer er i trygge rammer, fremmer det også trivslen. Når personerne har gode sociale færdigheder, er det også med til at påvirke trivslen hos den enkelte. Dette har vi ved hjælp af vores aktivitet sat fokus på, så der ikke er nogen, der bliver ekskluderet eller udstillet, og vi kan dermed skabe trygge rammer, der bidrager til at fremme trivslen hos den enkelte.  
puce21-sb02
puce21-sb02
puce21-sb02