Målet med aktiviteten

Målet med de fire aktiviteter er at styrke børnenes sociale udvikling gennem samarbejde og ved at børnene skal hjælpe og kommunikerer med hinanden. Herunder også at udvikle børnenes motoriske og kognitive kompetencer i de forskellige aktiviteter. Børnene skal i tre hold med to og to, samarbejde og kommunikerer med hinanden for at komme igennem fire aktiviteter.

Målgruppe og fysiske rammer

Målgruppen for vores aktivitet er børnehavebørn i alderen 3-6 år. I vores aktivitet deltog 6 børn. 2 treårige, 2 fireårige og 2 femårige. Aktiviteten kan egne sig til flere deltagere.

Der skal være god plads hvor børnene har mulighed for at kunne bevæge sig rundt. Derudover skal der bruges disse rekvisitter til aktiviteten.

Rekvisitter:
Navneleg – 1 bold
Samle puslespil: 3 puslespil + 3 kegler
Bygge LEGO: Legoklodser/magneter
Boldsamarbejde: 3 bolde + 3 kegler

Aktivitetsbeskrivelse

I den første aktivitet har vi lavet en navneleg. Vi sidder i en rundkreds og kaster på skift en bold til hinanden. Når man har bolden, siger man sit navn og kaster den videre til en som ikke har sagt sit navn endnu. Runden fortsætter til alle har været igennem.

I næste aktivitet deler vi børnene op i tre grupper af to børn på samme alder. I denne aktivitet skal børnene samarbejde om at samle et puslespil. De tre hold har hver deres puslespil, hvor brikkerne dertil ligger nede ved keglen. Børnene skal skiftevis løbe ned og hente en brik og løbe tilbage igen. Når alle brikkerne er hentet, skal børnene nu samarbejde om at samle deres puslespil.

I den tredje aktivitet skal børnene i deres grupper, samarbejde om at bygge med LEGO/magneter. Her fortæller vi hvad børnene skal bygge, f.eks. et hus, et højt tårn osv. Børnene skal nu samarbejde og kommunikere med deres holdkammerat, omkring hvordan det skal bygges.

I den sidste aktivitet skal børnene i deres grupper samarbejde om at få en bold ned og rundt om keglen og tilbage igen. Bolden skal transporteres ved at børnene bruger deres krop til at holde bolden, uden at bruge hænderne.

Faglige og didaktiske overvejelser

Vi har i vores aktivitet brugt Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel til at planlægge, gennemføre og evaluere vores aktivitet. Da vi skulle planlægge aktiviteten, valgte vi at lave flere forskellige aktiviteter, som hver især har fokus på at fremme børnenes sociale, motoriske og kognitive kompetencer. Derudover har vi været opmærksomme på om aktiviteterne skulle justeres efter børnenes forudsætninger. Vi gjorde os nogle overvejelser omkring vores pædagogiske roller under aktiviteten. Vi var fire studerende. Én af os skulle forklare aktiviteterne til børnene, mens vi andre tre havde hver vores gruppe af to børn. På den måde har vi kunne være opmærksomme på alle børnene og støtte dem hvis de har haft brug for det.

 

Josephine Bloch Jensen, Said El Bouabdellati, Rikke Piper, Christina Rickert
puce20-sb04
puce20-sb04