Sammenspil – Shape of you

  • Mål og rammer
  • Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag

Målet med aktiviteten er at skabe musik sammen i en gruppe. Vi vil forsøge at skabe en aktivitet hvor vi som hold er sammen om et fælles tredje, hvor alle har samme forudsætninger for at kunne deltage.

  • Hvem er målgruppe/aldersgruppe

Målgruppen til denne aktivitet er vores medstuderende og er i dette tilfælde derfor vokse. Det vil dog være muligt at tilpasse aktiviteten andre målgrupper ved f.eks. at skrue op og ned i sværhedsgrad, vælge instrumenter, andre sange mm.

  • Hvilket deltagerantal (Hvor mange egner aktiviteten sig til)

Denne aktivitet egner sig til grupper af alle størrelser. Det relevante er ikke hvor mange der deltager, men at alle kan deltage på lige vilkår. Dog vil der som min. skulle være 3 deltagere.

  • Fysiske rammer og materialer (Er der specielle krav til de fysiske rammer og materialer?)

Aktiviteten kræver et lokale hvor der er plads og instrumenter til det antal deltagere der skal deltage. Det skal være et lokale uden borde og stole så det er muligt at stå samlet i en rundkreds. Instrumenter kan forstås som instrumenter i en klassisk forstand, men generelt som alt der kan lave lyd. I dette tilfælde: spande, kosteskaft, klap, sang mm.

  • Indhold
  • Beskriv udførligt, hvad der sker i aktiviteten/processen/tiltaget

Vi vil starte med at præsentere holdet for hvad vil b.la. laver på vores musikhold. Holdet vil blive inddelt i mindre grupper hvoraf de inddeles på div. Instrumenter. Vi vil starte med at sætte de forskellige instrumenter/percussion ind et af gangen hvorefter vi løbende vil tilføje yderligere instrumenter. Til sidst vil vi slutte af med at tilføje sang. Hvis der er tid til det, vil vi rotere så det er muligt at få prøvet forskellige instrumenter.

  • Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Vi har valgt en aktivitet hvor alle har lige deltagelsesmuligheder uanset kompetencer. Dette har vi gjort for at mindske risikoen for eksklusion. Der vil være muligt for at selv at vælge på hvilke præmisser man deltager i aktiviteten. Vi har valgt en sang som gruppen kender og som har en simpel tekst. Det vil være muligt at forsimple musikken så alle kan deltage. Dette vil skabe genkendelighed hos deltagerne hvilket kan have betydning for deres engagement.

 

Karina, Nazia, Annabell & Sophie                                                   
puce20-ku02m