Samskabende Mindset- Det vi giver fokus vokser

Dagtilbudsområdet i dag er presset på ressourcer. Dette har indtaget samfundsdebatten, og samfundet råber op. Vi ser politikere der går til valg på børnenes vilkår, forældreorganisationer tager affære og pædagoger fortæller historier fra praksis, som skræmmer de fleste. Vi ser en pædagogisk praksis, som er styret af, at se manglen på ressourcer. Vi anerkender problematikken til fulde, og har fra erfaringer i praksis set, hvordan en presset hverdag påvirker frisættelsen af kompetencer. 

Projektet retter sig mod, at bruge pædagogernes mindset, til at skabe innovative pædagoger, hvor det gode børneliv er i fokus. Projektet tager udgangspunkt i intraprenørskab, hvor man handler på de muligheder og gode ideer institutionen rummer, og derudfra arbejder værdiskabende. Vi vil gerne arbejde med de ressourcer og kompetencer, som allerede findes i institutionerne og få pædagogerne til at tage ejerskab over pædagogikken. Pædagogikken skal tilbage til pædagogerne, og man skal gøre noget med det man har. Projektet går i sin enkelhed ud på, at skabe nogle faser, som en institution kan gennemgå og blive inspireret af, for at opnå et ændret mindset og på den måde en mere værdifuld hverdag. Faserne er et koncept, som indeholder forklaringer, metoder og refleksive spørgsmål som bidrager til ovennævnte.

Projektets værdigrundlag er det gode børneliv. Det gode børneliv bygger på autentiske relationer til både børn og voksne, som bl.a. indebærer leg, tillid, tryghed, børneperspektiver og nærvær. Pædagoger skal skabe det bedste udviklingsmiljø, hvor børnene er i centrum. Det at være tilstede sammen har stor betydning for børnenes trivsel og udvikling, og det mindset pædagogerne har påvirker denne relation. Derudover mener vi med vores projekt, at det er vigtigt at rette en opmærksomhed på, at vi sidder med et lille stykke af et andet menneskes liv i vores hænder. Det betyder blandt andet, at vores mindset og handlinger i høj grad påvirker de mennesker vi arbejder med, og derfor er det vigtigt, at vi hele tiden forholder os refleksivt til os selv. Det mener vi er grundlæggende for vores institutioner. Projektet bygger også på, at gå fra et mangelsyn, hvor retorikken omhandler flere hænder, til et mere værdiskabende syn, hvor vi ser de ressourcer vi allerede har.

Vores mål er at konceptet ligger som et skriftligt materiale, som institutionerne kan få adgang til via Bedst sammen på Københavns Kommunes hjemmeside og evt via pædagogiske konsulenter som besøger institutionerne. I dette skriftlige materiale vil man finde konkrete redskaber, i form af faserne som f.eks. indeholder refleksionsspørgsmål. Dette materiale skal arbejdes med på flere niveauer. Det vil typisk starte med initiativ fra lederen, som kan viderebringe det til sine medarbejdere. Herfra er det vigtigt at medarbejderne selv tager ejerskab og del i processen. 

På vores valgfag social entreprenørskab og innovation har vi arbejdet på to måder. Først arbejdede vi meget åbent, indfangede mange ideer og lod al teori flyde ind. I den sidste fase har vi skulle træffe mange valg og finde en vej for projektet og vores motivation for målgruppen. Projektet har været en proces, hvor vi startede et helt andet sted i dagtilbuddet. Jo mere vi evaluerede os selv og reflekterede over overordnede mening, kom vi frem til dette koncept. Vi startede vores proces med, at interviewe en børnehave i Sorø, som havde erfaringer med netop at sætte mindsettet i spil, for at tage ejerskab over pædagogikken. Derefter opsøgte vi viden fra flere kanter rundt om den pædagogiske praksis, bl.a. fra pædagogiske konsulenter. Vi fik indsigt i, hvordan vores koncept ville kunne indgå i praksis. Med vores opsøgte og lærte viden kastede vi os ud i, at lave faserne og tilpasse det til praksis behov. Processen startede med refleksioner og en ide, og vi arbejdede os ind i det mere konkrete.
puce17-se01
puce17-se01