Samtalespillet

 

PUCE18-KI02, Gruppe 1

Paed185095 Julie Lundstedt – Paed185321 Kia Cordua – Paed185670 Maiken Thorkildsen – Paed185604 Laura Juul Jensen

 

Vi har i vores gruppe valgt at have fokus på identitet, seksualitet og kønskultur ift. udsatte unge i Danmark. Som led i vores feltarbejde har vi besøgt et ungdomscenter i Vordingborg,  som er et højt specialiseret social tilbud  for unge i aldersgruppen 14-25 år, hvor vi har observeret og interviewet både pædagoger og de unge. Vores udgangspunkt for observationerne og interviewene var om vi kunne se et kulturmøde enten mellem personalet og de unge i forhold til det at have lysten til at skifte køn eller at føle sig som et andet køn end det man biologisk er født med og hvordan interaktionerne heraf var. 

I vores samling af empiri fik vi indtrykket af, at nogle af pædagogerne havde fordomme i som de prøvede at undertrykke, og i stedet at gjorde de som det forventes af dem i kraft af deres profession. På den baggrund har vi fået inspiration fra Socialstyrelsens Dialogspil og udviklet et Samtalespil. Formålet med spillet er at skabe bedre kommunikation både de unge imellem og pædagogerne imellem, samt kommunikationen pædagoger og unge imellem. Derudover kan det skabe en større forståelse for hinandens tanker og måske ikke er alene med sine eventuelle følelser. 

Vi vil med Samtalespillet prøve at ændre både pædagogernes og de unges mindset, således at vi vil prøve og undgå at der gøres brug at det beskrivende kulturbegreb og på den måde mindske ens forståelse af hvordan normerne bør være i forhold til ens egne kulturelle værdier. Således at man ikke opfatter kulturen som en afgrænset enhed og man på den måde er opmærksom på at ikke alle andre mennesker deler ens egne regler, værdier og normer. Derudover vil vi gerne bidrage til at gøre kulturmødet nemmere både at integrere og navigere i, og samtidig være med til at sørge for at negativ stigmatisering og kategorisering ikke forekommer. 

Spillet giver de unge der normalt har svært ved at åbne op omkring deres holdninger og følelser, en chance for at komme på banen og svare ud fra spillets spørgsmål. Man er ikke tvunget til at svare på spørgsmålene, men man kan blot byde ind hvis man har noget på hjerte. Det kan give en positiv effekt på både de unge og pædagogerne, at høre andres svar. Specielt de unge kan sidde med en følelse af at være alene, kan opdage at der måske er andre der har det som dem. For pædagogerne er det en god mulighed for at udfordre ens egne handlemønstrer i praksis, ved at få indblik i hvad de unge foretrækker at blive mødt med. Fordelen ved spillet er at spørgsmålene kan være grænseoverskridende at tage op i hverdagen. Idéen med spillet er blandt andet at skabe et rum hvor formålet er at få vendt ting, man som udgangspunkt ikke får snakket om. 

Samtalespillet kan spilles mange gange og kan bruges i længere forløb, man kan enten lave en handlingsplan efter hver gang man har spillet spillet eller gøre det efter en række spil. Samtalespillet er inkluderende og alle som deltager har mulighed for at præge udfaldet og hvordan der skal arbejdes videre med udfaldet.

Spillet kan godt udfordre pædagogerne i forhold til de 3 p’er, da man både skal give de unge en følelse af tillid og ligeværdighed men samtidige skal man forholde sig professionel i situationen. 

Vi har lavet 14 samtalekort som er vores fortolkning på hvordan spillet kan udformes, og som vi mener åbner op for dialogen omkring det at skabe en identitet. Et eksempel på et spørgsmål kan være; Hvordan vil du foretrække at andre reagerede hvis du fortalte om dine tanker i forhold til dit eventuelle ønske om at skifte biologisk køn?

puce18-ki02
puce18-ki02