Samværsprojektet: Fokus på fællesskab og inddragelse

Mål og rammer 

Vores projekt har til formål at skabe kontakt og fællesskab via aktiviteter på botilbud og bygge fællesskaber op fra bunden af med henblik på at skabe meningsfulde og inkluderende aktiviteter, der fremmer borgerens personlige udvikling og trivsel. Vi stræber også efter at bidrage til en positiv forandring for mennesker med funktionsnedsættelser ved at skabe et rum for socialt samvær, venskaber og muligheder for at udforske nye hobbyer i et støttende miljø. Fordi vi er i opstartsfasen er det begrænset, hvor mange deltagere vi kan have, da vi er 2 til at stå for aktiviteten. Vi har dog erfaret gennem pitches til foreninger at projekter ofte bliver mindre end forventet i praksis, derfor vil vi hellere invitere hele botilbuddet til aktivitet end at begrænse os og gøre projektet for lille og sårbart.

Gennem pitches til foreninger har vi fået en samarbejdspartner, der ønsker at hjælpe med at opbygge nye meningsfulde fællesskaber. Herfra har vi fået midlerne til at lave flyers, økonomisk støtte til at købe materialer eller leje lokaler, samt hjælp til at kontakte målgruppen.

  • På mikroniveau ønsker vi at give beboerne valgmuligheder og kontrol over deres egne fritidsaktiviteter, støtte deres interesser og skabe udvikling i trygge rammer.
  • På mesoniveau har vi langsigtede mål om at skabe venskaber og fællesskaber mellem beboerne på bostederne, hvor de er medskabere og inddraget i aktiviteterne.
  • På makroniveau drømmer vi om at bygge bro mellem mennesker på bosteder og samfundet. Vi ønsker at beboerne skal have muligheden for at bidrage og være en del af samfundet ved at tage deres aktiviteter og interesser ud i samfundet.

Indhold 

Vi kontakter botilbuddene direkte eller opfordrer dem til at tage kontakt via flyers eller Instagram for at arrangere aktiviteterne. Der afsættes 2 timer til hver aktivitet, inklusive introduktion, selve aktiviteten og evaluering. Der lægges vægt på at skabe trygge rammer og åbenhed under aktiviteten ved at tilbyde snacks og møde op med nysgerrighed og respekt overfor beboerne. 

Selve aktiviteten starter som et tilbud om brætspil, kortspil, bagning eller madlavning, da vi bliver nødt til at gå foran og skabe kontakten gennem en aktivitet vi har fastlagt. Vi lægger herefter vægt på at inddrage beboerne i planlægningen og evaluering af aktiviteterne, for at skabe en kontinuerlig aktivitetsklub, hvor deres stemmer bliver hørt. I processen er ønsket at bygge projektet op nedefra ved at starte småt og på sigt udvikle aktiviteterne og muligvis etablere en aften- eller weekendklub, på bostedet som supplement til deres nuværende beskæftigelse.

Faglige og didaktiske overvejelser 

Inden for Social Innovation og Entreprenørskab har vi haft fokus på at skabe sociale opfindelser for at forsøge at finde bedre løsninger på sociale problemer. Vores innovationsproces begyndte med at vi måtte tænke over muligheder og problemer vi havde oplevet og herefter komme med en masse ideer til hvordan man kunne løse det. Ved at finde problemer og muligheder før vi undersøgte markedet, kunne vi forstærke og færdiggøre vores opfindelser, via gavens teori og ved at pitche projektideen til andre foreninger, partnere, studerende og lærere. Ifølge gavens teori ville vi skabe et socialt bånd eller skabe en forpligtelse til at få noget igen, når vi pitchede vores projektide for andre. På denne måde kunne vi hele tiden justere, ændre og forbedre vores opfindelse så den kunne blive en realitet, skabe værdi for andre og dermed skabe innovation (Boysen, 2022).

Martin og Daniella gruppe pucf22-se01 gruppe 6

Litteratur

Boysen, M, S, W. (2022). Pædagogisk Entreprenørskab. Akademisk Forlag.
pucf22-se01
pucf22-se01