Vi har i modulet ‘Natur og Udeliv’ beskæftiget os med natur og miljøforhold, som har givet os indblik i, hvordan mennesker, dyr og planter i fysiske omgivelser og betingelser lever under et gensidigt påvirkningsforhold. Vi har lavet friluftsaktiviteter som overnatningstur i shelter, hørt om bæredygtige tiltag på Christiania, fisket på Kalvebod Fælled, grænseflytterkursus i Zoo samt snorklet i Øresund. Vi har undersøgt mulighederne for at formidle natur til forskellige pædagogiske målgrupper.

Så hvorfor er det egentlig, at vi i den pædagogiske praksis, bør gøre brug af naturen?

Naturen har en række gevinster for alle mennesker, for eksempel øget fysisk og mental sundhed, forbedring af sociale relationer og personlige kompetencer, udvikling af fantasi, ansvar og tilknytning til naturen (Ejbye-Ernst & Stockholm, 2015: 213-241).

Inden for vores specialisering, social- og specialpædagogik, vil mange pædagoger opleve, at en stor del af mennesker med udviklingshæmning profiterer af de sansemæssige stimuli, som naturen tilbyder. Naturen kan give borgerne en følelse af, at der er højere til loftet, når de befinder sig i uderummet, hvilken kan have betydning for trivsel, læring og dannelse (Ejbye-Ernst & Stockholm, 2015: 14). Naturen et godt redskab til at stimulere vores sanser, som kan bane vej for læring om os selv og vores omgivelser. Ifølge naturvejleder Lenette Schunk, danner vi grobund for ny viden gennem vores sanser, som har stor betydning for, hvordan vi føler, og hvordan vores samspil med andre mennesker udvikler sig (Groennespirer.dk). Dette ønsker vi til Seminardagen at sætte fokus på med en aktivitet, hvor I deltagere skal sanse naturen med bind for øjnene.

Det er velkendt, at mennesker med udviklingshæmning generelt har en mere begrænset adgang til naturen. Vi har valgt en konkret målgruppe inden for det social- og specialpædagogiske område, som er udviklingshæmmede med nedsat eller intet syn, for at inspirere til, hvordan man kan planlægge en aktivitet, der inddrager naturen med den pågældende målgruppe. Derfor skal I have bind for øjnene, mens I sanser elementer fra naturen. Formålet er, at I skal få en fornemmelse af, hvordan nogle sanser styrkes, når andre hæmmes. Derudover skal aktiviteten bidrage med et fokus på grænser samt pædagogiske refleksioner om, hvor grænseoverskridende det kan være for vores brugere, at vi giver dem noget i hånden – især når de ikke kan se. Til sidst skal aktiviteten bidrage som en inspiration til, hvordan man som pædagog kan gøre naturen tilgængelig for alle til trods for forskellige forudsætninger.

Af Nadja Juhl, Simone Munk Johansen & Sandra Aargaard Limbrecht, CPE15o-NU11, SO1

 


CPE15o-NU11
CPE15o-NU11
CPE15o-NU11
CPE15o-NU11